سید محمدمهدی صفایی


safaei0
 

 

 

نام و نام خانوادگي:  سید محمدمهدی صفایی

 سمت : مدیریت امور عمومی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

 نوع استخدام: پیمانی

 واحد محل خدمت: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

نام بخش: اداری

مسئول مستقیم: زهره عباسی

38806502phone2

 

 شرح وظایف به عنوان مسئول امور عمومی

 • تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات
 • انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات
 • تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات
 • تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان
 • سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین واحدهای تابعه
 • پیش بینی نیازهای دانشگاه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها
 • برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و نگهداری خودروها
 • رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن
 • پیش بینی نیازهای تدارکاتی واحد
 • رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده
 • امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی،مأموریت و... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی
 • نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنماییهای لازم
 • انجام سایر امور محوله

شرح وظایف به عنوان مسئول جمعدار اموال

 • صورت برداری منظم از اموال
 • ثبت اجناس تهیه شده در نرم افزار مربوطه
 • تهیه سیاهه اموال مربوط به هر اطاق، نصب آن در محل و روز آمد نمودن منظم آن
 • تهیه گزارش از وضعیت انبار جهت مدیریت کتابخانه و ذیحسابی دانشگاه
 • کنترل اجناس خریداری شده با فاکتورها و تنظیم فرمهای مربوطه جهت تحویل به حسابداری
 • تحویل اجناس مورد نیاز بخشها به مسول مربوطه
 • تکمیل فرمهای مخصوص جهت خروج اموال پس از تایید ریاست کتابخانه
 • کنترل برگشت اموال در زمان تعیین شده

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید