سمانه ضیایی


people1
 

 

 

نام و نام خانوادگي: سمانه ضیایی

 سمت : کارشناس ارشد بخش پایان نامه ها

 نوع استخدام: پیمانی

 واحد محل خدمت: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

نام بخش: پایان نامه ها

مسئول مستقیم: محمد نظام دوست

38806571phone2

 

 

 list

 • تحویل گرفتن پایان نامه ها از قسمت تسویه حساب
 • کنترل لیست ارائه شده با پایان نامه های دریافتی
 • زدن مهر و نوار مغناطیسی به پایان نامه های جدید
 • دادن شماره ثبت و کد دسته بندی به پایان نامه های جدید
 • فایل ورد و پی دی اف پایان نامه ها در هارد و سرور
 • تغییر نام فایل های ورد و پی دی اف به نام کد دسته بندی پایان نامه ها در هارد و سرور
 • ورود اطلاعات پایان نامه ها در نوسا (کد دسته بندی، شماره پایان نامه ، پدیدآور، عنوان، شرح پدیدآور، شرح استاد راهنما، استاد راهنما، زبان متن، زبان چکیده، برساخت، یادداشت، دانشنامه، رشته، محل تحصیل، دانشگاه، دانشکده، سال تحصیلی، چکیده، شماره ثبت، محل نگهداری، وارد کننده اطلاعات و تاریخ ورود اطلاعات)
 • چیدن پایان نامه های استفاده شده در قفسه (در ابتدای هر روز)
 • اصلاح موارد اشکالی پایان نامه ها در نوسا
 • همکاری با بخش تسویه حساب پایان نامه (در صورت نبود همکار)
 • ارائه خدمات کارورزی به دانشجویان فردوسی و غیرفردوسی
 • انجام سایر امور محوله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید