سیدعلی طباطبایی


tabatabaei0
 

 

 

نام و نام خانوادگي: سیدعلی طباطبایی

 سمت : راننده

 نوع استخدام: رسمی

 واحد محل خدمت: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

نام بخش: اداری

مسئول مستقیم: سید مهدی صفایی

38806501phone2

 

  شرح وظایف

  • هماهنگي با كارشناسان مرکز اطلاع رسانی جهت انجام ماموريت ها
  • انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری
  • سرویس و پیگیری تعمیرات فنی خودرو
  • انجام مراسلات پستی از پست مرکزی
  • هماهنگی در دریافت و ارسال نامه ها و پوسترهای مرکز اطلاع رسانی
  • همکاری در امور کارپردازی
  • انجام سایر امور محوله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید