محمد صفدری 

 

 

نام و نام خانوادگي: محمد صفدری

 سمت : کتابدار مخزن

 نوع استخدام: رسمی 

 واحد محل خدمت: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

نام بخش: امانت

مسوول مستقیم: محمدجعفر طلایی برآبادی

38806537phone2     

email 

 

 

 شرح وظایف

  • قراردادن کتابهای بازگشتی در قفسه ها
  • مرتب سازی مستمر قفسه ها(مخزن فارسی)
  • راهنمایی مراجعان
  • سایر امور محوله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید