بخش اداری

کتابخانه‌های دانشگاهی از مهمترين‌ اركان‌ محيط‌ علمی و دانشگاهی به‌ شمار می‌روند، هدف‌ها و رسالت‌ آنها در راستای تحقق‌ هدف‌ها و رسالت‌ دانشگاه‌ها است‌. اين‌ همسویی در رسالت‌ها و هدف‌ها بر اهميت‌ کتابخانه‌ها افزوده‌ است‌ به‌ صورتی كه‌ نمی‌توان‌ دانشگاهی را، بدون‌ آنكه‌ از كتابخانه‌های كارآمد برخوردار باشد، نهادی موفق‌ و مؤثر ارزيابی كرد. بدیهی است برای نيل‌ به‌ ‌ هدف‌ها و انجام‌ وظ‌ايف‌ مورد نظ‌ر و نيز اط‌مينان‌ از راه‌ و روش‌ مناسب‌ و كارآمد، کتابخانه باید دارای بخش‌های مدیریتی و اداری لازم و ذیصلاح باشد. از نظر سازماني مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مشغول به فعالیت می‌باشد. این مرکز وظیفه هماهنگی بين سياست ها و برنامه های کلان كتابخانه‌ای، و برنامه‌ریزی‌های كلی مانند خريد از نمايشگاه‌ها، تقسيم بودجه و تصميم‌گيری در رابطه با فعالیت‌های کتابخانه‌ای را در دانشگاه بر عهده دارد. 

 

 فعالیت های بخش آموزش فعالیت‌ها

از جمله فعالیت‌هایی که در بخش اداری کتابخانه انجام می‌گیرد می‌توان به موارد ذکر شده در ذیل اشاره کرد:

- برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند کارها، بودجه، حسن جریان کلیه امور و پیشرفت فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف کتابخانه؛

- تعيين خط مشی، تدوین، بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌های کاری و اولویت بندی صدور دستورالعمل‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن؛

- برگزاری جلسه‌های دوره‌ای تخصصی و اداری؛

- صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگی بين واحدهای مختلف کتابخانه؛

- سازماندهی فعاليت‌های مربوط و تقسيم كار، تعيين وظايف و حدود مسئوليت‌ها و اختيارات واحدهای تحت سرپرستی؛

- شركت در كميسيون‌ها، سمينارها، كميته‌ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق؛

- اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاری؛

- نظارت بر اجرای امور ارزشيابی ساليانه كاركنان؛

- همكاری در امر آموزش، پژوهش و امور تحقيقاتی در زمينه شغلی؛

- نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاری مسئولين مربوطه؛

- نظارت بر اجرای طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگی به شكايات احتمالی بر حسب مورد.

 

ساعت کاریساعت ارائه خدمات بخش اداری

 

همکاران

دکتر بهروز مهرام (رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی)  *مشاهده اطلاعات کامل...

دکتر زهره عباسی (معاون مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی)  *مشاهده اطلاعات کامل...

محمدمهدی صفایی (مدیریت امور عمومی) * مشاهده اطلاعات کامل ...

شهناز غلامحسین نژاد (مسئول دفتر، دبیرخانه و کارگزینی و بایگانی، مسئول طرح امین (امانت بین کتابخانه‌ای) و کارشناس دیداری و شنیداری) *مشاهده اطلاعات کامل...

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء