ساعت کار کتابخانه

new1 ساعت کار مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی از تاریخ 3  شهریور 97 تا اطلاع ثانوی                   
           

پنجشنبه ها

شنبه تا  چهارشنبه         

بخش ها

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش آموزش و ارتباطات

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش اداری

تعطیل 

7:15 - 14:15 

بخش اطلاع رسانی  

تعطیل

7:15 - 14:15

بخش امانت

تعطیل 

7:15 - 14:15 

بخش پایان نامه ها

تعطیل

7:15 - 14:15

سالن مطالعه پایان نامه

تعطیل

7:15 - 14:15 

تسویه حساب پایان نامه ها

تعطیل 

7:15 - 14:15 

بخش پشتیبانی سیستم ها

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش دیداری شنیداری

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش سازماندهی منابع

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش سفارشات

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش مجموعه های اهدایی

تعطیل

7:15 - 14:15

بخش مرجع

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش نشریات

 

 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید