ساعت کار مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

 

ساعت کار مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی (براساس بخش ها و روزها)
           

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

بخش ها

تعطیل 

 

7:15 - 14:15

بخش آموزش و ارتباطات

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش اداری

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش اطلاع رسانی  

8-11:45

7:15 - 17:45

8-11:45

7:15 - 17:45

تعطیل 

7:15 - 14:15 

تسویه حساب پایان نامه ها

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش پشتیبانی سیستم ها

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش دیداری شنیداری

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش سازماندهی منابع

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش سفارشات

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش مجموعه های اهدایی

8-11:45

7:15 - 17:45

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش نشریات

8-11:45

7:15 - 17:45

سالن مطالعه طبقه اول

 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید