ساعت کار مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی

  برنامه كاري كتابخانه مرکزی از 4 اردیبهشت تا اطلاع ثانوی

 

بخش امانت از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 تا 17 و پنجشنبه‌ها ساعت 8 تا 11:30

 

سالن‌های مطالعه طبقه اول از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 تا 20:45 و پنجشنبه‌ها ساعت 8 تا 11:30

 

سایر بخش‌ها (شامل تسویه‌حساب پایان‌نامه، آموزش و اطلاع‌رسانی، مرجع، نشریات، فنی و اداری)  و سایت رایانه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 تا 14

 

( بدیهی است تعطیلات رسمی و تعطیلات اعلام شده دانشگاه کتابخانه تعطیل خواهد بود )

 

تمدید کتاب از طریق پرتال و بر عهده عضو است. ( راهنماهای تمدید/رزرو/جریمه/امانت )

 

قبل از مراجعه، کتاب درخواستی را از سایت کتابخانه جست‌وجو کرده و عنوان، شماره راهنمای کنگره و شماره ثبت کتاب را به همراه داشته باشید.

 

 

شماره همکاران برای پاسخگویی غیرحضوری:

  • بخش امانت 38806541 و 38806545
  • بخش پایان نامه 38806550
  • بخش مرجع 38806553
  • بخش نشریات 38806525
  • بخش خدمات آموزش 38806531
  • بخش اطلاع‌رسانی و منابع الکترونیکی به شماره 38806533 و 38806530
  • بخش علم سنجی 38806505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت کار مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی(براساس بخش ها و روزها)

توجه: جدول زیر، برنامه کتابخانه در روزهای عادی است. برای مشاهده نحوه ارائه خدمات در تابستان کلیک کنید.


           

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

بخش ها

تعطیل 

7:30 - 14:15

بخش آموزش و ارتباطات

تعطیل 

7:30 - 14:15

بخش اداری

تعطیل 

7:30 - 14:15

بخش اطلاع رسانی   
8:15 - 11:45

7:30 - 17:45

بخش امانت

تعطیل 

7:30 - 14:15 

تسویه حساب پایان نامه ها

تعطیل 

7:30 - 14:15

بخش پشتیبانی سیستم ها

تعطیل

 7:30 - 14:15  بخش سفارشات

تعطیل 

7:30 - 14:15

بخش سازماندهی و فهرست منابع نویسی

8:15 - 11:45

7:30 - 17:45

بخش مرجع و گنجینه های اهدایی

 تعطیل  7:30 - 14:15

بخش نشریات

تعطیل

7:30 - 14:15

بخش علم سنجی

8:15 - 11:45

7:30 - 17:45

سالن‌های مطالعه طبقه اول

 تعطیل 

7:30 - 14:15

سالن مطالعه طبقه 1-
 
 

Add comment


Security code
Refresh

آيكون مراجعه