آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

Animated-Bullet-DiamondBlueDark  آیین‌نامه علم‌سنجی و ارزیابی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهدicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark  آیین‌نامه کمیسیون راهبری و سیاست‌گذاری امور اطلاع‌رسانی و خدمات کتابخانه‌ای دانشگاه icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل چاپ رساله/پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل بخش سازماندهی منابع

Animated-Bullet-DiamondBlueDark خط مشی مجموعه سازی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark  آیین نامه وجین منابع در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark  آیین نامه استفاده از منابع و خدمات کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل استفاده از بخش امانت 1402 icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل برگزاری کارگاههای آموزشیicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل استفاده از بخش اطلاع‌رسانی

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkدستورالعمل پذیرش منابع اهدایی icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkدستورالعمل استفاده از نشریات icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkدستورالعمل استفاده از بخش مرجع icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkدستورالعمل استفاده از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميليicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل پیشنهادی نحوه تدوین پایان نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkالگوی آماده تدوین پایان نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark آئین نامه تازه‌های اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی

 

Add comment


Security code
Refresh

آيكون مراجعه