سومین نشست علمی کتابخانه مرکزی برگزارشد

2019-35

از ساعت 12 الی 14 روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه سومین نشست علمی از سلسله نشست های علمی مرکز اطلاع رساع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان " سرگذشت سرگذشت نامه ها : معرفی پژوهشگران معاصر ایران " برگزار شد. آقای محمود صدیقی مسئول بخش مرجع کتابخانه در این سخنرانی از شیوه شکل گیری این اثر ارزشمند که توسط آقای هوشنگ اتحاد به نگارش درآمده به تفصیل سخن گفتند بویژه در خصوص جلد یازده این اثر که اختصاص به آقای ناتل خانلری دارد نکاتی را فرمودند. بیش از 20 سال تجربه فعالیت در بخش مرجع مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و علاقه مندی، از آقای صدیقی کتابدار مسئول بخش مرجع یک کتابشناس زبده و بی بدیل در این مجموعه و در منطقه شمال شرق ایران ساخته است. با توجه به دامنه بحث مقرر شد ادامه این سخنرانی در یک جلسه دیگر برگزار گردد.

2019-36

Comments are now closed for this entry