فعالیتهای مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی در هفته پژوهش سال 97

 

نشست ها و سخنرانی ها

 

thesis نشست علم "کتابخانه هوشمند به سوی آینده: فناوری های نوین در کتابخانه ها با تاکید بر رف خوانی الکترونیک" دکتر مهدی جم پور. دوشنبه 26 آذرماه ساعت 12-14 سالن شورای مرکز اطلاع رسانی

 thesis سخنرانی علمی "هوشمندی رقابتی" دکتر شعله ارسطوپور. سه شنبه 27 آذرماه ساعت 12-14 سالن شورای مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد jobdesc

کارگاه های آموزشی

 

     Animated-Bullet-DiamondBlueDark کارگاه "آشنائی با روش های پژوهش کیفی با تاکید بر نظریه زمینه ای" دکتر هادی هراتی. چهارشنبه 21 آذرماه ساعت 12-14 اتاق 44 مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد register

     Animated-Bullet-DiamondBlueDark کارگاه "نکته های کاربردی پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: از انتخاب موضوع تا دفاع پایان نامه" دکتر هادی هراتی. یکشنبه 25 آذرماه ساعت 12-14 کلاس 44 مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد register

     Animated-Bullet-DiamondBlueDark کارگاه "نکات کاربردی در نرم افزار (1200px-Microsoft Office Word 2013present.svg) به همراه آموزش خطایاب فارسی و ویراستیار" دکتر هادی هراتی. دوشنبه 26 آذرماه ساعت 12-14 اتاق 44 مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد register

     Animated-Bullet-DiamondBlueDark کارگاه "آشنایی با نرم افزار مکس کیودا (maxqda-2018-icon) تحلیل داده های کیفی" خانم زهرا رضازاده. سه شنبه 27 آذرماه ساعت 12-14 کلاس 44 مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد register

     Animated-Bullet-DiamondBlueDark  کارگاه "نظام توسعه فناوری دانشگاه و چالش های پیش رو" دکتر امیر ملک زاده. سه شنبه 27 آذرماه ساعت 8-10 سالن شورای مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد register

     Animated-Bullet-DiamondBlueDark کارگاه "مقاله نویسی فارسی ویژه اعضای هیات علمی در گروه های علوم انسانی و اجتماعی" دکتر رحمت الله فتاحی. چهارشنبه 28 آذرماه ساعت 8-12 سالن شورای مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد register

     Animated-Bullet-DiamondBlueDark کارگاه "استناددهی با استفاده از نرم افزار Endnote" خانم فرزانه فرجامی. شنبه 24 آذرماه ساعت 12-14 دانشکده معماری

     Animated-Bullet-DiamondBlueDark کارگاه "جستجو در سامانه های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایرانداک)" خانم فاطمه ذاکری فرد. شنبه 24 آذرماه ساعت 12-14 دانشگاه بینالود در طرقبه

     Animated-Bullet-DiamondBlueDark کارگاه "جستجو در پایگاهها و منابع قابل دسترس در دانشگاه با تاکید بر Scopus & ISI" خانم فاطمه هراتیان یکشنبه 25 آذرماه ساعت 12-14 دانشکده معماری

     Animated-Bullet-DiamondBlueDark کارگاه "رزومه نویسی به زبان انگلیسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی" خانم محبوبه فراشباشی آستانه. چهارشنبه 28 آدرماه ساعت 12-14 اتاق  44 register

رونمایی میز خدمت

 در راستای احترام به حقوق استفاده کنندگان از خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی سریع و به هنگام، میزخدمت الکترونیکی برای معرفی خدمات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی طراحی و راه اندازی شده است. اطلاعات مربوط به مکان هر بخش و خدمات قابل ارائه در آن  در این نرم افزار قابل جستجو می باشد. این میز در ورودی اصلی ساختمان مستقر شده است تا کاربران به محض ورود با استفاده از آن بتوانند اطلاعات مورد نیاز در باره مکان و نوع خدمات را دریافت نمایند. مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اولین واحدی است که در دانشگاه برای اطلاع رسانی بهینه از این نرم افزاراستفاده کرده است.

Comments are now closed for this entry

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء