کمیته انتشارات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

کمیته انتشارات از مهرماه 1396 به دستور رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی تشکیل شد. وظیفه این کمیته نظارت بر اسناد و محتوایی است که در کتابخانه به صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می‌شود. بروشورها، نشریه تازه های اطلاع رسانی و مهارت‌های اطلاع یابی، آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌های مربوط به ارائه خدمات در کتابخانه از جمله مواردی است که در دستور کار کمیته انتشارات قرار می‌گیرد.

اعضای کمیته انتشارات شامل: رئیس کتابخانه، 8 نفر از کارشناسان ارشد و مسئول بخش آموزش و ارتباطات به عنوان دبیر می‌باشد.

دبیر کمیته مسئولیت برگزاری جلسات، پیگیری مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات و همچنین ارا ئه گزارشات مربوطه را به عهده دارد. جلسات این کمیته در شرایط عادی حداقل یک بار در هر ماه برگزار می‌شود ولی در شرایط خاص بویژه قبل از آغاز سال تحصیلی یا بنابه ضرورت در فواصل کمتری نیز برگزار می‌شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء