تقدیر از دو تن از همکاران کتابدار بازنشسته در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

photo 2018-06-23 14-00-27 resize

سه شنبه 29 خردادماه گردهمایی صمیمانه کارکنان معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد. در این مراسم که جمعی از همکاران حوزه پژوهشی شرکت داشتند آقای دکتر بهرامی  ضمن تشکر از خدمات کلیه همکاران معاونت پژوهش و فناوری از زحمات آقایان محمد عباس زاده و ابوالقاسم زرنگ که پس از سالها خدمت صادقانه در کتابخانه های دانشگاه به افتخار بازنشستگی نائل شدند تقدیر کردند و لوح تقدیری به پاس سی سال خدمت در دانشگاه به نامبردگان تقدیم شد

photo 2018-06-23 14-00-38 resize

photo 2018-06-23 14-00-44 resize

Comments are now closed for this entry