کارگاه آموزشی آشنایی با مالکیت فکری (ثبت اختراع) برگزار شد

DSCN6613 resize

از ساعت 10 الی 12 روز یکشنبه 27 خرداد ماه آقای دکتر اکبری عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک و مدیر مرکز کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه فردوسی مشهد تجربیات خود را در رابطه با مباحث مربوط به مفاهیم ثبت اختراع، نوشتن متن اختراعی، ارزیابی اختراعات، معرفی پایگاههای جستجوی مرتبط را با شرکت کنندگان در کارگاه به اشتراک گذاشتند. شرکت کنندگان در این کارگاه را اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تشکیل می دادند. کارگاه ثبت اختراع به تقاضای مرکز کارآفرینی و مالکیت فکری و توسط کتابخانه مرکزی برگزار گردید. هر ساله مرکز کارآفرینی و کتابخانه مرکزی که هر دو از واحدهای زیر مجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هستند کارگاههای مشترکی برگزار می نمایند.

Comments are now closed for this entry