بزرگداشت روز معلم در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

12 resize

روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه مراسمی در کتابخانه جهت گرامیداشت هفته معلم برگزار شد. این مراسم با توجه به همزمان بودن برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با هفته معلم و شرکت تعدادی از کارکنان مرکز در نمایشگاه کتاب با تاخیر برگزار شد. با توجه به این که یکی از اصلی ترین فعالیتهای کتابداران همکاری در آموزش کاربران است، شاغلین در این حرفه نیز به نوعی وظیفه خطیر معلمی را بر عهده دارند. در این مراسم مسئولین بخش های مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی به نمایندگی از کلیه کارکنان، به صورت نمادین از مدیر این مرکز به عنوان یکی از کتابداران شاغل در دانشگاه تقدیر کردند. در حال حاضر مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی با داشتن بدنه کارشناسی مؤثر و با برگزاری دوره های آموزشی متنوع و کاربردی، نقش مهمی در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه دارد.

 

1 resize

13 resize

Comments are now closed for this entry