تمدید کتابها از طریق گوشی تلفن همراه

final mobile

 

به منظور تسهیل تمدید کتابها، این امکان  از طریق گوشی تلفن همراه فراهم شد. ابتدا از طریق مرورگر اینترنت گوشی خود وارد پرتال شده و بصورت عادی و معمولی اقدام به تمدید کتابها شود لذا نیازی هم به اپلیکیشن خاصی نیست.

mobile library

Comments are now closed for this entry