كميته نیازسنجی اطلاعاتی آموزشي و پژوهشي اعضاي دانشگاه

هدف این کمیته شناسایی نیازهای اطلاعاتی آموزشی و پژوهشی اعضای دانشگاه است که مرکز نشر، علم‌سنجی و کتابخانه مرکزی در راستای اهداف و رسالت خود می‌تواند آنها را برآورده نماید.

شرح وظایف

1.    بررسی و شناسایی نیازهای اطلاعاتی آموزشی و پژوهشی اعضای دانشگاه با استفاده از روش‌های مختلف مانند پرسشنامه، مصاحبه، گروه‌بندی، تحلیل سند و غیره.

2.    آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی و مهارتهای اطلاع یابی (شامل مهارتهای شناسایی نیاز، منابع اطلاعاتی، جستجو، ارزیابی و استفاده از اطلاعات) به صورت منظم و دوره ای متناسب با نیازهای هر گروه آموزشی برای اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان

3.     آموزش چگونگی استفاده از انواع منابع اطلاعاتی به صورت چاپی و الکترونیکی

4.    آموزش چگونگی استفاده از انواع شیوه‌نامه‌ها برای مدیریت منابع گردآوری و یا تولید شده

5.    آموزش چگونگی استناددهی به شیوه استاندارد و آموزش نرم‌افزارهای مرتبط با آن

6.    برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مورد چگونگی جستجوی مجلات هسته، افراد هسته و سازمانها و نهادهای هسته در یک زمینه خاص

7.    برگزاری کارگاه های آموزشی در مورد انواع روش های سنجش اثربخشی علمی مقاله ها، افراد و مجله ها (مانند IF, g-index, h-index  و موارد دیگر)

8.    آموزش چگونگی شناسایی مجله های مناسب و هسته در زمینه موضوعی مورد نظر هر استاد برای انتشار مقاله

9.    آموزش چگونگی رویت‌پذیر ساختن آثار استادان در سطح ملی و جهانی

10.    برگزاری کارگاه‌های آموزشی مختلف جهت معرفی و استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی رایگان و دسترسی آزاد برای انواع گروه های آموزشی

11.    تخصيص مكاني خاص همراه با تجهيزات براي اعضاي تحصيلات تكميلي (محققان)

12.    برنامه‌ریزی، تدوین و تهیه امکانات مورد نیاز جهت برگزاری کارگاه ها، برنامه‌ها، و دوره‌های آموزشی و پژوهشی.

13.    جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نیازهای اطلاعاتی گروه های آموزشی

14.    ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب برای رفع نیازهای شناسایی شده (با توجه به منابع و امکانات موجود در کتابخانه مرکزی و دانشگاه)

15.    برقراری همکاری و ارتباط با سایر کمیته‌ها، گروه‌ها، مراکز، تشکل‌ها و نهاد‌های آموزشی و پژوهشی (داخل و خارج از دانشگاه جهت تبادل اطلاعات، تجربیات، منابع و خدمات)

16.    ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي پژوﻫﺶ در آﻣﻮزش

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء