کمیته سامانه های مرکز نشر و کتابخانه مرکزی

هدف این کمیته امکان سنجی الکترونیکی کردن فعالیتهای این مرکز جهت ارائه بهتر خدمات به کاربران و تسهیل فعالیتهای هر بخش است. افزون‌براین در این کمیته سیاست‌گذاری، تدوین فرایند دیجیتالی کردن منابع علمی دانشگاه انجام می‌شود.

شرح وظایف:

1.    امکان سنجی الکترونیک کردن فعالیتهای مرکز نشر، علم سنجی و کتابخانه مرکزی
2.    مستندسازی فرایند الکترونیکی کردن فعالیتها با همکاری معاونت منابع انسانی
3.    تعامل با فاوا برای پیاده سازی فرایندهای مستندسازی شده و بازخورد در هر مرحله
4.    بهبود فرایندهای سامانه سیماد و پیاده سازی آنها با همکاری فاوا
5.    تعریف فرایندهای موجود در سامانه نشر و برگزاری جلسات با معاونت منابع انسانی
6.    هماهنگی با فاوا جهت طراحی و پیاده سازی فرایندهای سامانه نشر
7.    تعریف فرایندهای مربوطه به پیاده سازی کتابخانه دیجیتال برای انواع منابع علمی دانشگاه
8.    برگزاری جلسات مستندسازی فرایندهای مربوط به کتابخانه دیجیتال با معاونت منابع انسانی
9.    هماهنگی با فاوا جهت پیاده سازی کتابخانه دیجیتال و فراهم کردن بستر یکپارچه ای جهت دسترسی به منابع الکترونیکی موجود در دانشگاه
10.    پیگیری اشکالات موجود در سامانه های مختلف
11.    امکان سنجی جهت ایجاد سامانه های جدید مرتبط با مرکز نشر، علم سنجی و کتابخانه مرکزی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء