نشست شاهنامه فردوسی

کتاب شاهنامه فردوسی اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، جزء بزرگ‌ترین حماسه‌های جهان، مهم‌ترین نامهٔ اندیشهٔ سیاسی ایران‌، شاهکار حماسی زبان فارسی و حماسهٔ ملی ایرانیان و نیز بزرگ‌ترین سند هویت ایشان است.

این اثر روح مردانگی و جوانمردی و شهامت در مردم این مرز و بوم دمید.

این نشست در کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور ارجمند دکتر آفتابی ثانی و تمامی علاقه‌مندان هر یکشنبه به صورت مجازی و حضوری برگزار می‌شود.

لینک مجازی نشست:   http://vroom.um.ac.ir/workshop3

برای دیدن فیلم‌های نشست از طریق جدول زیر اقدام کنید

برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید شانزدهم مهرماه 1402
  بیست و سوم مهر 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید  سی مهر 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید   هفت آبان1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید   چهارده آبان 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید   بیست و یک آبان 1402
برای دیدن فیلم سخنرانی مهمان ویژه کلیک کنید مهمان ویژه هفته کتاب،21آبان، دکتر قیامتی
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید بیست و هشت آبان 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید پنجم آذر1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید دوازده آذر1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید نوزدهم آذر 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید سوم دی 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید دهم دی 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید هفده دی 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید بیست و چهار دی 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید یک بهمن 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید هشت بهمن 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید پانزده بهمن 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید بیست و نه بهمن 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید سیزده اسفند1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید بیست اسفند1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید بیست و شش فروردین 1403
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید دوم اردیبهشت 1403
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید نهم اردیبهشت 1403
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید شانزده اردیبهشت 1403
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید سی اردیبهشت1403

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء