نشست تاریخ بیهقی

تاریخ بِیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی و دودمان غزنوی است. این کتاب همچنین از جمله آثار گرانسنگ نثر فارسی است. 

 Untitled-1

در کتابخانه مرکزی خوانش این کتاب از اردیبهشت 1402 و به صورت جلسات هفتگی شروع شده است. آقای حمید خادمی دبیر کانون کتاب و اندیشه، در این خوانش ما را راهنمایی و هدایت می‌کنند. در زیر  فیلم‌های این جلسات در دسترس قرار می‌گیرد. ضمن اینکه از شما دعوت می‌شود در جلسات آتی به صورت حضوری و یا مجازی (http://vroom.um.ac.ir/workshop3) شرکت کنید.

برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید دوازده اردیبهشت 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید نوزده اردیبهشت 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید دوم خرداد 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید بیست و سه خرداد 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید  سی خرداد 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید شش تیر 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید سیزده تیر 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید بیست تیر 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید بیست و هفت تیر 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید سه مرداد1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید ده مرداد1402
برای دیدن فیلم نشست کلیلک کنید بیست و چهار مرداد 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید سی و یک مرداد 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید شش شهریور1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید بیست و یک شهریور1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید بیست و هشتم شهریور 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید هجده مهر1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید دوم آبان 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید نه آبان 1402
برای دیدن فیلم سخنرانی مهمان ویژه کلیک کنید مهمان ویژه هفته کتاب 1402 دکتر ساکت
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید سی آبان 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید هفت آذر 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید چهارده آذر1402
برای دیدن فیلم  سخنان مهمان ویژه کلیک کنید چهارده آذر مهمان ویژه دکتر سیدی
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید بیست و یک آذر1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید یست و هشت آذر 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید پنجم دی 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید دوازده دی 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید نوزده دی 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید بیست و شش دی 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید سوم بهمن 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید ده بهمن 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید هفده بهمن1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید بیست و چهار بهمن1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید یک اسفند 1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید پانزده اسفند1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید بیست و دو اسفند1402
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید بیست و هشت فروردین 1403
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید چهار اردیبهشت 1403
برای دیدن فیلم نشست کلیک کنید یازده اردیبهشت 1403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء