قدردانی از دانشجویان فعال کتابخانه

قدردانی هفته کتاب

 

مركز اطلاع‌رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد طبق روال هر سال و به مناسبت بزرگداشت هفته كتاب و كتاب‌خواني اسامي تعدادي از اعضاي خود را كه بيشترين رخداد امانت و كمترين تاخير را به نسبت تعداد كتاب اماني داشته‌اند استخراج كرده و براي قدرداني هديه‌اي ناقابل تقديم مي‌كند.

ضمن تبریک به این عزیزان اسامی به شرح زیر اعلام می‌شود:

نام عضو دانشکده
محدثه غلامپورده سرخی حقوق و علوم سیاسی
نعیم نبی زاده مهندسی
امیرعلی صلواتی نیک کشاورزی
امیرحسین مرتضوی راد مهندسی
مسعود ایمانی ریاضی
سیدهاشم علوی نژاد مهندسی
سیدمرتضی حافظی بفراجرد حقوق و علوم سیاسی
سمانه شفیع زاده برمی حقوق و علوم سیاسی
افسانه یوسفی کشاورزی
علی اکبر فضلی شهری علوم

 

 

 

 

 

 

 

.

Comments are now closed for this entry

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء