اعلام نتیجه مسابقه هفته کتاب 1400

 

 پوستر جواب مسابقه

در هفته کتاب 1400 مسابقه‌ای ترتیب دادیم که باید ایموجی‌ها را از سمت راست مي‌خواندید و اسم کتاب را حدس می‌زدید. سپاسگزاریم که در این مسابقه شرکت کردید. امروز نتایج اعلام می‌شود.

در مجموع 338 نفر در این مسابقه شرکت کردند که از این تعداد 99 نفر اسم تمام کتاب‌ها را درست نوشتند و 206 نفر هم شرط ورود به قرعه‌کشی یعنی حدس عنوان درست حداقل 10 کتاب را داشتند. بر این اساس دو قرعه‌کشی انجام شد. 10 نفر از بین 99 نفر نخست انتخاب شدند که به 5 نفر اول 5 عدد کیف چرمی مدارک و به 5 نفر دوم استفاده از خدمات کپی، اسکن و پرینت به ارزش 100 هزار تومان به انتخاب برنده تعلق می‌گیرد.

20 نفر از بین 206 نفر بعد انتخاب شدند که به آنها نیز استفاده از خدمات کپی، اسکن و پرینت به ارزش 100 هزار تومان به انتخاب برنده تعلق گرفت.

نحوه دریافت جوایز مسابقه هفته کتاب

۵ نفر اول برای دریافت کیف مدارک چرمی به کتابخانه مرکزی - امور عمومی - آقای دکتر هراتی مراجعه فرمایید. شماره تماس جهت هماهنگی 38806502

دوستانی که برنده خدمات اسکن، پرینت و کپی شده‌اند به انتشارات کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایند. شماره تماس جهت هماهنگی 38806575 خانم عبادی

 

مشاهده ویدئوی قرعه کشی

قرعه‌کشی در سایت kitset.ir با تولید اعداد تصادفی انجام شده است. از لیست اکسل شماره افراد استخراج شد که در ادامه ذکر می‌شود:

 فهرست برندگان مسابقه ایموجی هفته کتاب:

گروه نخست
سیده فاطمه سیدی قرقی (برنده کیف مدارک چرمی)

علی ارحامی (برنده کیف مدارک چرمی)

علیرضا سحرخیز (برنده کیف مدارک چرمی)

سهراب درویش (برنده کیف مدارک چرمی)

علیرضا حدادطوسی (برنده کیف مدارک چرمی)

زهره جلیلیان فتاحی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

ملیحه بزرگوار (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

پوریا نوزری (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

سمیرا ابراهیمی فر (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

نفیسه مشیر (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)گروه دوم
یاسمن جبلی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
آتوسا غلامحسینیان (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
ریحانه بان سرتیپ (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
مریم کوشکی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
سیدعباس موسویان قمصری (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
زهره ایزانلو (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
آزاده رشیدی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
انیسا کاوی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
حلیمه سبزه بین (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
نیکتا امیری (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
حدیثه مرتضوی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
مینا تیموری راد (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
زهرا حسین زاده (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
هادی هراتی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
فرناز درهمی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
سحر قربانی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
سحر مداری (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
زهرا حسینی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
زهرا رضایی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)
عطیه رجبی(برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

 

پاسخ مسابقه هفته کتاب را ببینید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

گروه نخست

سیده فاطمه سیدی قرقی (برنده کیف مدارک چرمی)

علی ارحامی (برنده کیف مدارک چرمی)

علیرضا سحرخیز (برنده کیف مدارک چرمی)

سهراب درویش (برنده کیف مدارک چرمی)

علیرضا حدادطوسی (برنده کیف مدارک چرمی)

زهره جلیلیان فتاحی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

ملیحه بزرگوار (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

پوریا نوزری (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

سمیرا ابراهیمی فر (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

 

گروه دوم

 

یاسمن جبلی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

آتوسا غلامحسینیان (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

ریحانه بان سرتیپ (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

مریم کوشکی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

سیدعباس موسویان قمصری (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

زهره ایزانلو (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

آزاده رشیدی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

انیسا کاوی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

حلیمه سبزه بین (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

نیکتا امیری (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

حدیثه مرتضوی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

مینا تیموری راد (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

زهرا حسین زاده (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

هادی هراتی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

فرناز درهمی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

سحر قربانی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

سحر مداری (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

زهرا حسینی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

زهرا رضایی (برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

عطیه رجبی(برنده خدمات رایگان اسکن، پرینت، کپی به ارزش ۱۰۰ هزارتومن به انتخاب خود)

Normal 0 false false false EN-GB X-NONE AR-SA

دیدگاه‌ها

-1 #1 مجتبی پردل 1400-08-30 13:21
11
گزارش به مدیر

Comments are now closed for this entry

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء