معرفی سامانه پیکره‌های ایرانداک (ساپا)

اطلاعیه پیکربه ایرانداک

 

پیکره، مجموعه‌ای نظام‌مند، رایانه‌ای، و درست از زبان است. بسیاري از پژوهش‌های زبان‌شناختی و تصمیم‌گیری‌ها در برنامه‌ریزی زبانی، تنها با کاربرد یک پیکره زبانی شدنی است. پیکره پژوهش‌نامه در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ساخته شده و دارای نزدیک به چهار میلیون و 780 هزار واژه است. داده‌های پیکره از مقاله‌های پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات گرفته شده‌اند. درون‌مایه این پیکره همگانی نیست و دارای نوشته‌های بسیار تخصصی و میان‌رشته مانند علم اطلاعات و دانش‌َشناسی، فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، زبان‌شناسی رایانشی، اصطلاح‌شناسی، و مانند آن‌هاست. از این رو نیز، برای پردازش‌هایی که نیازمند بهره‌گیری از نوشته‌های تخصصی باشند، بسیار ارزشمند است.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

Comments are now closed for this entry

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء