ابقای رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

Untitled

 

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، خانم دکتر زهره عباسی به مدت دو سال دیگر در سمت رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه
فردوسی مشهد ابقا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در این حکم آمده است:

ضمن سپاس از تلاش‌های سرکار عالی، بنا به پیشنهاد معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، به‌موجب این حکم به مدت دو سال دیگر به‌عنوان رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه ابقاء می‌شوید. توفیق روزافزون شمارا از درگاه ایزد منان آرزومندم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

ریاست مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 93 تاکنون از سوابق اجرایی خانم دکتر زهره عباسی می‌باشد.

Comments are now closed for this entry

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء