نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 44  
راه های رفته و نرفته...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شهرداری مشهد. معاونت برنامه ریزی و توسعه;سقاب اصفهانی، اسماعیل، ‏‫۱۳۶۴-‏‬,اصفهانی، اسماعیل، ‏‫۱۳۶۴-‏...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;شهرسازی
نشر: آهنگ قلم مشهد ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: JQ‎ ۱۷۸۶‎ /‎ی‎۷۴‎ ر‎۲‎ ‎
اقدامات نوآورانه و خلاقانه ۱۳۹۴ شهرداری مشهد (۹۴-۹۳)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شهرداری مشهد;کریمی، محمدمهدی,به سفارش معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد؛ گردآورندگان محمدمهدی ...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;خدمات شهری
نشر: شهرداری مشهد؛ معاونت برنامه ریزی و توسعه مشهد ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: JS‎ ۷۴۶۹‎ /‎م‎۵‎ ش‎۹۲‎ ۱۳۹۴‎
اقدامات نوآورانه و خلاقانه ۱۳۹۳ شهرداری مشهد ۹۳
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شهرداری مشهد;کریمی، محمدمهدی,به سفارش معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد؛ گردآورندگان محمدمهدی ...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;خدمات شهری
نشر: شهرداری مشهد؛ معاونت برنامه ریزی و توسعه مشهد ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: JS‎ ۷۴۶۹‎ /‎م‎۵‎ ش‎۹۲‎ ۱۳۹۳‎
اقدامات نوآورانه و خلاقانه شهرداری مشهد ۹۵
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شهرداری مشهد;کریمی، محمدمهدی,به سفارش معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد؛ گردآورندگان محمدمهدی ...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;خدمات شهری
نشر: شهرداری مشهد؛ معاونت برنامه ریزی و توسعه مشهد ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: JS‎ ۷۴۶۹‎ /‎م‎۵‎ ش‎۹۲‎ ۱۳۹۵‎
‏‫الزامات نظام آراستگی محیط کار در شهرداری ها با تاکید بر شهرداری مشهد مقدس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  غلامی، عطیه، ۱۳۶۷-;اسماعیل زاده، سمیرا;آل شیخ، شهریار‏‫، ۱۳۵۵‏‏‏‏‏‏-‬;پیروی، هدا، ۱۳۵۶-,شیخ، شهریار‏...
موضوع: انضباط حاکم بر محیط کار;شهرداری - ایران - مشهد ;مدیریت اداری;شهرداری - ایران...
نشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد) مشهد ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /‎الف‎۷۶‎ الف‎۸‎‎
اطلس محلات شهر مشهد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیروی، هدا، ۱۳۵۶-;رضوی نژاد، مرتضی، ۱۳۶۴-;قنبری، محمد، ۱۳۶۶-;جاجرمی، هدی، ۱۳۶۴-;آل شیخ، شهریار‏‫، ۱۳...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;محله ها - ایران - مشهد
نشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد انتشارات بوی شهر بهشت مشهد ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۲۱۲۱‎ /‎ش‎۸۹‎ پ‎۹‎‎
آشنایی با مراکز محلات شهر مشهد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضوی نژاد، مرتضی، ۱۳۶۴-;قنبری، محمد، ۱۳۶۶-;امامی کشفی، مهدی، ۱۳۶۸-;آل شیخ، شهریار‏‫، ۱۳۵۵‏‏‏‏‏‏-‬;پی...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;محله ها - ایران - مشهد
نشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان اجتماعی، فرهنگی شهرداری مشهد) مشهد ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۲۱۲۱‎ /‎ش‎۸۹‎ ر‎۶‎‎
تحلیل روند تحولات قیمت آپارتمان مسکونی در مشهد (شهرداری مشهد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خواجه نائینی، رضا، ۱۳۵۶-;ملک الساداتی، سیدسعید، ۱۳۶۱-;مجتهدی، علی، ‏‫۱۳۵۳‏-‬,خواجه، رضا، ‏‫۱۳۵۶‏‏‏‏‏...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;شهرداری - ایران - مشهد - برنامه ریزی...
نشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد) مشهد ۱۴۰۰
شماره راهنمای کنگره: JS‎ ۷۴۶۹‎ /‎خ‎۹‎ ت‎۳‎‎
روند درخواست های مسکونی تسویه شده در شهر مشهد (شهرداری مشهد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خواجه نائینی، رضا، ۱۳۵۶-;ملک الساداتی، سیدسعید، ۱۳۶۱-;مجتهدی، علی، ‏‫۱۳۵۳‏-‬,خواجه، رضا، ‏‫۱۳۵۶‏‏‏‏‏...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;شهرداری - ایران - مشهد - برنامه ریزی...
نشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد) مشهد ۱۴۰۰
شماره راهنمای کنگره: JS‎ ۷۴۶۹‎ /‎خ‎۹‎ ر‎۹‎‎
تدوین شاخص عملکرد درآمدی مناطق (شهرداری مشهد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خواجه نائینی، رضا، ۱۳۵۶-;اصغری پور، فرید,خواجه، رضا، ‏‫۱۳۵۶‏‏‏‏‏-‬ ;نائینی، رضا، ‏‫۱۳۵۶‏‏‏‏‏-‬;خواجه...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;شهرداری - ایران - مشهد - برنامه ریزی...
نشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد) مشهد ۱۴۰۰
شماره راهنمای کنگره: JS‎ ۷۴۶۹‎ /‎خ‎۹‎ ت‎۴‎‎
امکان سنجی ایجاد مرکز مبادلات مالی مشهد (شهرداری مشهد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خواجه نائینی، رضا، ۱۳۵۶-;اصغری پور، فرید,خواجه، رضا، ‏‫۱۳۵۶‏‏‏‏‏-‬ ;نائینی، رضا، ‏‫۱۳۵۶‏‏‏‏‏-‬;خواجه...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;شهرداری - ایران - مشهد - برنامه ریزی...
نشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد) مشهد ۱۴۰۰
شماره راهنمای کنگره: JS‎ ۷۴۶۹‎ /‎خ‎۹‎ الف‎۸‎‎
نرخ بهینه عوارض ساخت واحد مسکونی در شهر مشهد (شهرداری مشهد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خواجه نائینی، رضا، ۱۳۵۶-;اصغری پور، فرید;تاجدار، سیدوحید، ۱۳۶۱-,خواجه، رضا، ‏‫۱۳۵۶‏‏‏‏‏-‬ ;نائینی، ر...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;شهرداری - ایران - مشهد - برنامه ریزی...
نشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد) مشهد ۱۴۰۰
شماره راهنمای کنگره: JS‎ ۷۴۶۹‎ /‎خ‎۹‎ ن‎۴‎‎
شناسایی، برآورد و شیوه وصول مطالبات قانونی شهرداری مشهد از دولت (شهرداری مشهد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خواجه نائینی، رضا، ۱۳۵۶-;اصغری پور، فرید;سیاسر، مرتضی,خواجه، رضا، ‏‫۱۳۵۶‏‏‏‏‏-‬ ;نائینی، رضا، ‏‫۱۳۵۶...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;شهرداری - ایران - مشهد - برنامه ریزی...
نشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد) مشهد ۱۴۰۰
شماره راهنمای کنگره: JS‎ ۷۴۶۹‎ /‎خ‎۹‎ ش‎۹‎‎
پژوهشی در آینده میان مدت معاونت مالی و پشتیبانی با رویکرد آینده پژوهی (شهرداری مشهد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خواجه نائینی، رضا، ۱۳۵۶-;حسن پور، زهرا,خواجه، رضا، ‏‫۱۳۵۶‏‏‏‏‏-‬ ;نائینی، رضا، ‏‫۱۳۵۶‏‏‏‏‏-‬;خواجه ن...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;شهرداری - ایران - مشهد - برنامه ریزی...
نشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد) مشهد ۱۴۰۰
شماره راهنمای کنگره: JS‎ ۷۴۶۹‎ /‎خ‎۹‎ پ‎۴‎‎
تدوین مدل مالی اعطای تسهیلات ارزان قیمت به تاکسیرانان (شهرداری مشهد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خواجه نائینی، رضا، ۱۳۵۶-;اصغری پور، فرید;سیاسر، مرتضی,خواجه، رضا، ‏‫۱۳۵۶‏‏‏‏‏-‬ ;نائینی، رضا، ‏‫۱۳۵۶...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;شهرداری - ایران - مشهد - برنامه ریزی...
نشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد) مشهد ۱۴۰۰
شماره راهنمای کنگره: JS‎ ۷۴۶۹‎ /‎خ‎۹‎ ت‎۴۲‎‎
تدوین مدل مالی تامین مسکن کارکنان (شهرداری مشهد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خواجه نائینی، رضا، ۱۳۵۶-;اصغری پور، فرید;مجتهدی، علی;سیاسر، مرتضی,خواجه، رضا، ‏‫۱۳۵۶‏‏‏‏‏-‬ ;نائینی،...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;شهرداری - ایران - مشهد - برنامه ریزی...
نشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد) مشهد ۱۴۰۰
شماره راهنمای کنگره: JS‎ ۷۴۶۹‎ /‎خ‎۹‎ ت‎۴۳‎‎
آسیب شناسی گذرنشینی و بررسی شیوه ساماندهی کارگران ساختمانی (شهرداری مشهد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خواجه نائینی، رضا، ۱۳۵۶-;اصغری پور، فرید;سیاسر، مرتضی,خواجه، رضا، ‏‫۱۳۵۶‏‏‏‏‏-‬ ;نائینی، رضا، ‏‫۱۳۵۶...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;شهرداری - ایران - مشهد - برنامه ریزی...
نشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد) مشهد ۱۴۰۰
شماره راهنمای کنگره: JS‎ ۷۴۶۹‎ /‎خ‎۹‎ آ‎۵‎‎
خلاصه ای از طرح های پژوهشی در زمینه توسعه شهری (شهرداری مشهد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خواجه نائینی، رضا، ۱۳۵۶-;اصغری پور، فرید;سیدزاده، میترا;اکبری، مهران;حسن پور، زهرا,خواجه، رضا، ‏‫۱۳۵...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;شهرداری - ایران - مشهد - برنامه ریزی...
نشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد) مشهد ۱۴۰۰
شماره راهنمای کنگره: JS‎ ۷۴۶۹‎ /‎خ‎۹‎ خ‎۸‎‎
تعیین روش بهینه بهره برداری از امکانات مدیریت شهری در خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی (شهرداری مشهد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خواجه نائینی، رضا، ۱۳۵۶-;اصغری پور، فرید;سیاسر، مرتضی,خواجه، رضا، ‏‫۱۳۵۶‏‏‏‏‏-‬ ;نائینی، رضا، ‏‫۱۳۵۶...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;شهرداری - ایران - مشهد - برنامه ریزی...
نشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد) مشهد ۱۴۰۰
شماره راهنمای کنگره: JS‎ ۷۴۶۹‎ /‎خ‎۹‎ ت‎۷‎‎
طراحی سامانه کنترل تعهدات قراردادها (شهرداری مشهد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خواجه نائینی، رضا، ۱۳۵۶-;اصغری پور، فرید;آریانژاد، دانیال,خواجه، رضا، ‏‫۱۳۵۶‏‏‏‏‏-‬ ;نائینی، رضا، ‏‫...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;شهرداری - ایران - مشهد - برنامه ریزی...
نشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد) مشهد ۱۴۰۰
شماره راهنمای کنگره: JS‎ ۷۴۶۹‎ /‎خ‎۹‎ ط‎۴‎‎
قبلی 1 2 3 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء