نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 1  
عصر جدید دغدغه جدید: مطالعه شناختی - انتقادی معنویت نوپدید در جهان معاصر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسین پور، رسول، ۱۳۶۲-;حسینی شاهرودی، سیدمرتضی،‏‫ ۱۳۳۹- ‏,ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌،‏‫ ۱۳۳۹- ‏ ;حسینی شاه...
موضوع: جنبش عصر جدید;معنویت - جنبش عصر جدید;معنویت
نشر: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی مشهد ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۶۰۵‎ /‎ج‎۹‎ ح‎۵‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء