نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 2  
حفاظت کمی و کیفی آب های زیرزمین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خاشعی سیوکی، عباس، ‎۱۳۶۰-;دیمی نیت، اکرم، ۱۳۶۳-;ناظری تهرودی، محمد، ۱۳۶۸-,خاشعی، عباس، ‏‫۱۳۶۰-‏ ;سیو...
موضوع: آب های زیر زمینی - کیفیت ;آبزمین شناسی
نشر: انتشارات دانشگاه بیرجند بیرجند ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: TD‎ ۴۰۳‎ /‎خ‎۲‎ ح‎۶‎‎
راهنمای عملیات صحرایی و آزمایشگاهی مطالعات هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپی: اندازه گیری های صحرایی، نمونه برداری و روش های آنالیز کیفی و ایزوتوپی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محمدزاده، حسین، ‎۱۳۴۶-;محمودی قرایی، محمدحسین، ۱۳۴۶-,قرایی، محمدحسین، ‏‫۱۳۴۶‏-‬ ;محمودی، محمدحسین، ‏...
موضوع: آب - کیفیت - اندازه گیری;آب های زیر زمینی - کیفیت ;آب های زیرزمینی - نمونه سنجی;آب - تجزیه و آزمایش;...
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات مشهد ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: TD‎ ۳۶۷‎ /‎م‎۳‎ ر‎۲‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء