نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 2  
فلسفه در قرن جدید
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سرل، جان آر.، ۱۹۳۲- م. Searle, John R;یوسفی، محمد، ۱۳۴۷-,سرل، جان،‏‫ ۱۹۳۲- م‌.‏‬,جان سرل؛ ترجمه محمد...
موضوع: فلسفه;فیلسوفان انگلیسی - قرن ۲۰م.
نشر: ققنوس تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۱۶۴۹‎ /‎س‎۴‎ س‎۴۲‎ ‎
السدیر مک اینتایر: جماعت گرایی، فضیلت محوری و سیاست
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نوری، مختار، ۱۳۶۳-;رجایی، فرهنگ، ‎۱۳۳۱-,تالیف مختار نوری؛ با مقدمه فرهنگ رجایی...
موضوع: فیلسوفان انگلیسی - قرن ۲۰م. ;فلسفه و علوم اجتماعی
نشر: قصیده سرا تهران ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۱۶۴۷‎ /‎م‎۷‎ ن‎۹‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء