نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 4  
روش در علوم اجتماعی از دیدگاه پوزیتیویسم مکتب تفهمی و فلسفه اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابراهیمی پور، قاسم، ۱۳۵۲-,قاسم ابراهیمی پور
موضوع: فلسفه و علوم اجتماعی ;اثبات گرایی;جامعه شناسی اسلامی;فلسفه اسلامی...
نشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) قم ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۶۳‎ /‎الف‎۲‎ ر‎۹‎‎
واقعیت اجتماعی و اعتباریات: از دیدگاه علامه طباطبایی و جان سرل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اولیایی، منصوره، ‏‫۱۳۴۸-‏,منصوره اولیایی
موضوع: فلسفه و علوم اجتماعی ;ادراکات اعتباری ;شناخت (جامعه شناسی)...
نشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سازمان انتشارات تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: BBR‎ ۱۳۹۵‎ /‎الف‎۴‎ الف‎۹‎‎
بندگان مشتاق سرمایه: اسپینوزا و مارکس در باب میل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لوردون، فردریک، ۱۹۶۲- م.؛ Lordon, Frédéric;حبیبی، فواد، ۱۳۶۰-;کرمی، امین، ‏‫۱۳۵۷-,بندگان مشتاق سرم...
موضوع: سرمایه داری;فلسفه و علوم اجتماعی ;روابط کارگر و کارفرما ...
نشر: ‏‫انتشارات علمی و فرهنگی‮‮‬ تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۵۰۱‎ /‎ل‎۹‎ ب‎۹‎‎
السدیر مک اینتایر: جماعت گرایی، فضیلت محوری و سیاست
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نوری، مختار، ۱۳۶۳-;رجایی، فرهنگ، ‎۱۳۳۱-,تالیف مختار نوری؛ با مقدمه فرهنگ رجایی...
موضوع: فیلسوفان انگلیسی - قرن ۲۰م. ;فلسفه و علوم اجتماعی
نشر: قصیده سرا تهران ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۱۶۴۷‎ /‎م‎۷‎ ن‎۹‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء