نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 5  
حساب دیفرانسیل و انتگرال (ریاضی عمومی۱) بر اساس کتاب آپوستل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محمدی راد، ناصر، ۱۳۲۵-,راد، ناصر، ۱۳۲۵-;محمدی، ناصر، ۱۳۲۵-,ناصر محمدی راد...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال;آنالیز ریاضی;حساب دیفرانسیل - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);حساب انتگرال ...
نشر: نیاز دانش تهران ‏‫۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۰‎ /‎الف‎۲‎ ح‎۵۲۵۷‎ ‎
نگرشی بر مسائل آنالیز حقیقی فولند
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مقدم، لیلا، ۱۳۵۹-;شکرپور، راهله، ۱۳۵۹-,مولف لیلا مقدم، راهله شکرپور...
موضوع: آنالیز ریاضی - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);آنالیز ریاضی;توابع چندمتغیره حقیقی...
نشر: دانش پرور تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۰‎ /‎م‎۷‎ ن‎۸‎ ‎
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد ریاضی (آنالیز ریاضی ۱ و ۲)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تهیه کنندگان گروه مولفین (پردازش)
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آنالیز ریاضی;آنالیز ریاضی - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);...
نشر: پردازش تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎آ‎۸۲‎ م‎۳۲‎‎
مبانی آنالیز ریاضی (ویژه رشته ی ریاضیات و کاربردها- آمار و کاربردها- مجموعه علوم کامپیوتر) کارشناسی ارشد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شیرازی، محمد، ۱۳۶۷-;نادری، فواد، ۱۳۶۳-,مولفین محمد شیرازی، فواد نادری...
موضوع: آنالیز ریاضی;آنالیز ریاضی - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;...
نشر: مدرسان شریف تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۰‎ /‎ش‎۹‎ م‎۲۲‎‎
آنالیز حقیقی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فاروقی، محمدحسن، ۱۳۳۰-;احمدی، رضا، ۱۳۵۳-;رنجبری، اصغر، ۱۳۵۲-;فغفوری، مرتضی، ۱۳۵۸-,تالیف محمدحسن فارو...
موضوع: آنالیز ریاضی;آنالیز ریاضی - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)
نشر: دانشگاه تبریز تبریز ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۰‎ /‎ف‎۲۶‎ آ‎۸‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء