نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 22  
سیمای زن در فرهنگ ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ستاری، جلال، ‎۱۳۱۰-,جلال ستاری
موضوع: زنان ایرانی;زنان در اسلام;زنان - وضع اجتماعی
نشر: نشر مرکز تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۷۳۵/۲‎ /‎س‎۲‎ س‎۹‎
فصل زنان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  احمدی خراسانی، نوشین، ‎۱۳۴۸-;اردلان، پروین;مهاجر، فیروزه، ۱۳۲۶-,به کوشش نوشین احمدی خراسانی؛ و همکار...
موضوع: زن پژوهی;زنان;زنان - ایران ;زنان - وضع اجتماعی
نشر: توسعه تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۱۸۰‎ /الف‎۳‎ ف‎۶‎
المراه والعداله الاجتماعیه من منظورالقرآن الکریم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کنانی، ابتسام,ابتسام کنانی
موضوع: زنان در اسلام;زنان - وضع اجتماعی;زنان - جنبه های قرآنی
نشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی مشهد ۱۴۳۶ق.=۱۳۹
شماره راهنمای کنگره: ۴م ۸۵ک/ ۲۳۰/۱۷۲ BP
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (مجموعه مقالات و گفت و گوها)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  روزبهانی، محمد، ۱۳۲۵-;شالباف، علیرضا,مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان...
موضوع: تبعیض جنسی علیه زنان;زنان - وضع اجتماعی;زنان - وضع حقوقی و قوانین;کنوانسیون رفع تبعیض از زنان (‎۱۹۷۹...
نشر: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان قم ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۲۳۷‎ /‎ک‎۹۲‎ ‎ ‎ ‎
الگوی جامع شخصیت زن مسلمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سبحانی، محمدتقی، ‎۱۳۴۲-,محمدتقی سبحانی؛ [به سفارش] مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ مرکز تحقیق...
موضوع: زنان مسلمان;زنان - وضع اجتماعی;زنان در اسلام
نشر: مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران): دفتر مطالعات و تحقیقات زنان قم ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۱۷۰‎ /‎س‎۲‎ الف‎۷‎ ‎
شروط غیرمعتبر و آثار حقوقی آن در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فضایلی، مصطفی، ‎۱۳۳۹-;شالباف، علیرضا,مصطفی فضائلی؛ [به سفارش] مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛...
موضوع: تبعیض جنسی علیه زنان;زنان - وضع اجتماعی;زنان - وضع حقوقی و قوانین;کنوانسیون رفع تبعیض از زنان (‎۱۹۷۹...
نشر: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان قم ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: ۴ش ۶ف/ ۱۲۳۷ HQ
زن و جوامع عرب در طول یک قرن تحلیل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  روزبهانی، محمد، ۱۳۲۵-;ابوالفضل، منی عبدالمنعم، ۱۹۴۵-۲۰۰۸م.؛ Abul Fadl, Mona;ناظمیان، هومن، ۱۳۵۷-,عبد...
موضوع: زنان عرب;زنان در اسلام;زنان - وضع اجتماعی
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: ۴۰۴۱م ۵ک/ ۷۹۶۴ Z
نواندیشی دینی و مساله زن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مهریزی، مهدی، ‎۱۳۴۱- ؛ Mahrizi, Mahdi,مهدی مهریزی
موضوع: زنان در اسلام;زنان - وضع اجتماعی
نشر: موسسه فرهنگی دین پژوهی بشری تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۰/۱۷۲‎ /‎م‎۹۵‎ ن‎۹‎ ‎
زن و زبان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  غذامی، عبدالله محمد، Ghadhdhami, AbdAllah Muhammad;عوده تبار، هدی,عبدالله محمد الغذامی;محمد الغذامی،...
موضوع: زنان;زنان در ادبیات;زنان - وضع حقوقی و قوانین;زنان - وضع اجتماعی;جنبش های زنان...
نشر: گام نو تهران ۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۲۱۶‎ /‎غ‎۴‎ م‎۴۰۴۱‎ ‎
استراتژی زن در اسلام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۲۸۱-۱۳۶۰.؛ Tabatabai, Sayyed Muhammad Husayn,طباطبایی، محمدحسین، ۱۲۸۱-۱۳۶۰.;...
موضوع: زنان در اسلام;زنان - وضع اجتماعی
نشر: نشریه ندای ایمان تهران ۱۳۵۸
شماره راهنمای کنگره: ۵الف ۲ط/ ۲۳۰/۱۷۲ BP
زن اعجاز خلقت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پارسی راد، پرویز، ۱۳۲۴-,نمک فروش، پرویز، ۱۳۲۴-,پرویز پارسی راد...
موضوع: زنان - روانشناسی;اخترگویی;زنان - سرگذشتنامه;زنان در اسلام;زنان - وضع اجتماعی...
نشر: پرویز پارسی راد تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۲۱۶‎ پ‎۲‎ ز‎۹‎‎‎
زنان و امنیت اجتماعی: امنیت زنان در روابط اجتماعی از منظر آیات و روایات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خاتمی، مریمسادات، ۱۳۵۲-;آقامیری، فاطمه، ۱۳۳۵-,خاتمی، مریم,مریم سادات خاتمی، فاطمه آقامیری...
موضوع: زنان - وضع اجتماعی;زنان در زندگی اجتماعی;زنان در اسلام
نشر: خورشیدباران تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۲۱۶‎ /‎خ‎۲‎ ز‎۹‎‎
زن از منظر اسلام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصطفوی، فریده، ۱۳۱۷-;جعفری ورامینی، فاطمه، ‎۱۳۲۹-;شریعتی سبزواری، محمدباقر، ۱۳۱۹-,خمینی، فریده، ۱۳۱۷...
موضوع: زنان در اسلام;حجاب;زنان - وضع اجتماعی
نشر: بوستان کتاب قم قم ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۰/۱۷۲‎ /‎م‎۵۸‎ ز‎۹‎‎
دانشگاه، هویت و سیاست زندگی زنان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طیبی نیا، مهری، ۱۳۵۵-,مهری طیبی نیا
موضوع: زنان - ایران - وضع اجتماعی - قرن ۱۴ ;زنان - وضع اجتماعی;زنان - ایران - فعالیت های سیاسی - قرن ۱۴ ;زن...
نشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۷۳۵/۲‎ /‎ط‎۹‎ د‎۲‎ ‎
ارزیابی حقوق کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  داور، زهرا,گردآورنده زهرا داور؛ با همکاری ناهید بلیغ...[و دیگران]؛ هماهنگ کننده راضیه ایروانی غفاری...
موضوع: تبعیض جنسی علیه زنان;زنان - وضع اجتماعی;زنان - وضع حقوقی و قوانین...
نشر: موسسه فرهنگی آینده پویان تهران تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۷۳۵/۲‎ /‎د‎۲‎ الف‎۴‎‎
المراه بین الحجاب و السفور
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سنوسی، ابو رضوان زغلول,زغلول بن السنوسی، ابو رضوان;زغلول بن سنوسی، ابو رضوان;سنوسی، زغلول,المولف ابو...
موضوع: زنان در اسلام;زنان - وضع اجتماعی;زنان در قرآن
نشر: منشورات دارمکتبه الحیاه بیروت ۱۹۷۸م=۱۳۵۷
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۰/۱۷۲‎ /‎س‎۹‎ م‎۴‎‎
نیمه دیگر: نابرابری حقوقی زنان در بوته نقد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سعداوی، نوال؛ Sadawi, Nawal;عزت، هبه رئوف، ۱۹۶۵- م؛ Izzat, Hibah Rauf;محمدی اصل، عباس، ۱۳۴۶-;سرحدی، ...
موضوع: زنان - وضع اجتماعی;حقوق زن
نشر: ‏‫ناقد ‏‫تهران‬ ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۲۱۶‎ /‎س‎۷‎ م‎۴۰۴۱‎‎
مانیفست یک فمینیست: در پانزده پیشنهاد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ادیشی، چیماماندا نگزی، ‎۱۹۷۷- م.، Adichie, Chimamanda Ngozi;باغستانی، فاطمه، ۱۳۵۵-,چیماماندا ان...
موضوع: فمینیسم;فمینیسم - نگرشها;کودکان - سرپرستی;مادران و دختران;زنان - وضع اجتماعی...
نشر: کتاب کوله پشتی تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۱۵۵‎ /‎الف‎۴‎ م‎۲۲‎‎
زنان در جهان و ایران (ویراست چهارم، بازبینی کامل و به روزرسانی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سیگر، جونی، ۱۹۵۴- م.؛ Seager, Joni;مدنی، سعید، ۱۳۳۹-;خدایی، سیدمهدی، ۱۳۶۴-,قهفرخی، سعید، ‏‫۱۳۳۹-‏ ;خ...
موضوع: زنان - وضع اجتماعی;زنان - وضع اقتصادی
نشر: روزنه تهران ۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۲۱۶‎ /‎س‎۹‎ ز‎۹‎‎
‏‫زنان و قدرت: یک بیانیه‬
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیرد، مری، ۱۹۵۵- م.؛ Beard, Mary;سعادت، شبنم، ‎۱۳۵۹-,مری بی یرد؛ ‏‫ترجمه شبنم سعادت...
موضوع: فمینیسم;زنان - وضع اجتماعی;تبعیض جنسی علیه زنان;قدرت (علوم اجتماعی)...
نشر: فرهنگ نشرنو: آسیم تهران ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۱۵۵‎ /‎ب‎۹‎ ز‎۹‎‎
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء