نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 11  
راهنمای مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مقاومت مصالح;مقاومت مصالح - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);مقاومت مصالح - راهنمای آموزشی (عالی)...
نشر: نشر علوم دانشگاهی تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ب‎۹‎ م‎۷۱‎‎
مقاومت مصالح III: قابل استفاده برای رشته های مهندسی ( بویژه رشته مهندسی مکانیک)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مجذوبی، غلامحسین، ۱۳۳۶-;علوی نیا، علی، ۱۳۳۸-,تالیف غلامحسین مجذوبی، علی علوی نیا...
موضوع: مقاومت مصالح;مقاومت مصالح - راهنمای آموزشی (عالی);مقاومت مصالح - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)...
نشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎م‎۳‎ م‎۷۲‎ ‎
تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح فردیناند پی. بیر، ای. راسل جانستون، جان تی. دی ولف، دیوید اف. مازورک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  غلامی، راهب، ۱۳۶۵-;بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;غلامی، ادریس، ۱۳۶۷-,ب‍ی‍ی...
موضوع: مقاومت مصالح - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);مقاومت مصالح - راهنمای آموزشی (عالی)...
نشر: انتشارات علوم ایران تهران ‏‫‏‫۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ب‎۹‎ م‎۷۲۷‎ ‎
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح فردیناند پی. بیر - ئی. راسل جانستون - جان تی. دوولف - دیوید اف. مازورک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امیری بهقدم، ایرج، ‎۱۳۶۰-;بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;صادقیان، پوریا، ۱۳...
موضوع: مقاومت مصالح;مقاومت مصالح - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)
نشر: فن آذر: آشینا تبریز ‏‫۱۳۸۹ -
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ب‎۹‎ م‎۷۸‎ ‎
مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فنائی، نادر، ۱۳۵۶-,فنایی، نادر، ۱۳۵۶-,گروه مولفین احمد جوزدانی...[و دیگران]؛ ناظر علمی نادر فنائی...
موضوع: مقاومت مصالح - راهنمای آموزشی (عالی);مقاومت مصالح;مقاومت مصالح - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);دانشگا...
نشر: سیمای دانش: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎م‎۷۱۵۳‎ ‎ ‎ ‎
مقاومت مصالح (مکانیک مواد) ویرایش هشتم همراه با CD حل مسائل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هیبلر، .Hibbeler, R.C;عطایی، علی اصغر، ‎۱۳۴۶-,آر. سی. هیبلر؛ مترجم علی اصغر عطائی؛ سرپرستی علمی و سر...
موضوع: مقاومت مصالح;تحلیل سازه;مقاومت مصالح - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)...
نشر: علمی و فنی تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /هـ‎۹‎ م‎۷۲۳۱‎ ‎
مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها و مکانیک خاک ویژه آزمون دانشگاه آزاد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فراهانی، حسین، ‎۱۳۶۲-;جوزدانی، احمد، ‎۱۳۶۵-;ابراهیمی، نواب، ۱۳۶۹-,مولفان حسین فراهانی، احمد جوزدانی،...
موضوع: مقاومت مصالح - راهنمای آموزشی (عالی);تحلیل سازه;خاک - مکانیک;مقاومت مصالح - مسائل، تمرینها و غیره (ع...
نشر: موسسه انتشارات سری عمران قلم داور تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ف‎۴‎ م‎۶‎‎
تحلیل و تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح پیشرفته (همراه با گزیده ای از مقاومت مصالح پیشرفته) (ویرایش ششم)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بورسی، آرتور پیتر، ۱۹۲۴- م. Boresi, Arthur Peter;اشمیت، ریچارد جوزف، ۱۹۵۴- م. Schmidt, Richard Jos...
موضوع: مقاومت مصالح;مقاومت مصالح - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)
نشر: امید انقلاب تهران ‏‫۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ب‎۸۵‎ ت‎۳‎‎
مقاومت مصالح (مجموعه مهندسی مکانیک، عمران و سایر رشته های مهندسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نائی، محمدحسن، ‎۱۳۳۷-,نائی، محمدحسن، ‎۱۳۳۷-,مولف محمدحسن نائی؛ [برای] موسسه آموزش علی آزاد مهستان...
موضوع: مقاومت مصالح - راهنمای آموزشی (عالی);مقاومت مصالح;مقاومت مصالح - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);دانشگا...
نشر: پوران پژوهش تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ن‎۲‎ م‎۷۳‎ ‎
تشریح مسائل مقاومت مصالح (۱) فردیناند پی. بیر، ئی. راسل جانستون، جی آر...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;موتابی، هدایت، ۱۳۳۸-,ب‍ی‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ...
موضوع: مقاومت مصالح;مقاومت مصالح - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)
نشر: فروزش تبریز ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ب‎۹‎ م‎۷۶‎‎
تشریح کامل مسایل مقاومت مصالح (یگور پوپوف)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خزائی، هوشیار، ۱۳۵۱-;پوپوف، یگور پاول، ‎۱۹۱۳- م.؛ Popov, Egor Paul;رحمانپور، حسن، ‎۱۳۴۲-,خزایی، هوشی...
موضوع: مقاومت مصالح;مقاومت مصالح - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)
نشر: شایگان: مهرگان قلم: نقش سیمرغ تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎پ‎۹‎ م‎۶۸۲۲‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء