نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 32  
ریاضیات پیش دانشگاهی (جهت دانشجویان، دانش آموزان و داوطلبین کنکور)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  باندای، برایان، .Bunday, Brian D;مالهلند، هنری؛ Mulholland, Henry;نارنجانی، آدینه محمد، ‎۱۳۲۷-,م‍ال‍...
موضوع: ریاضیات;ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) مشهد ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ب‎۲‎ ر‎۹۲‎ ‎
ریاضیات پیش دانشگاهی (برای دانشجویان، دانش آموزان و داوطلبین کنکور) شامل: ‎۳۵۰ مثال حل شده و ‎۱۸۰۰ مسئله همراه با جواب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  باندای، برایان، .Bunday, Brian D;مالهلند، هنری؛ Mulholland, Henry;نارنجانی، آدینه محمد، ‎۱۳۲۷-,م‍ال‍...
موضوع: ریاضیات;ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)
نشر: نشر نیکان پویا ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷‎ /‎ب‎۲‎ ر‎۹۴‎ ‎
ریاضی عمومی (‎۲) [کارشناسی ارشد]
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نامی، حسین، ‎۱۳۵۵-;عشقی، علیرضا، ‎۱۳۵۶ -,مولفین حسین نامی، علی رضا عشقی...
موضوع: ریاضیات - راهنمای آموزشی (عالی);ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);ریاضیات - آزمونها و تمرینها (...
نشر: مدرسان شریف تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ن‎۲‎ ر‎۹۳‎‎
ریاضی عمومی (‎۱)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نامی، حسین، ‎۱۳۵۵-;عشقی، علیرضا، ‎۱۳۵۶ -,مولفین حسین نامی، علیرضا عشقی...
موضوع: ریاضیات - راهنمای آموزشی (عالی);ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);ریاضیات - آزمونها و تمرینها (...
نشر: مدرسان شریف تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ن‎۲‎ ر‎۹۵‎‎
ریاضیات کاربردی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ناصحی فر، وحید، ‎۱۳۴۸-,فر، وحید، ‏‫۱۳۴۸-;ناصحی، وحید، ‏‫۱۳۴۸-,تالیف وحید ناصحی فر...
موضوع: ریاضیات - راهنمای آموزشی (عالی);ریاضیات - آزمونها و تمرینها (عالی);ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (...
نشر: پوران پژوهش تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ن‎۲‎ ر‎۹‎‎
ریاضیات مقدماتی (همراه با مسائل نمونه حل شده تشریحی و تستی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عرفانیان، احمد، ۱۳۴۳-;میررضوی، رضا,احمد عرفانیان، رضا میررضوی...
موضوع: ریاضیات;ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);ریاضیات - آزمونها و تمرینها (عالی)...
نشر: سناباد مشهد ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ع‎۴‎ ر‎۹۲‎‎
ریاضی عمومی ‎۱ (برای دانشجویان علوم ریاضی، علوم پایه، مهندسی و کشاورزی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عرفانیان، احمد، ۱۳۴۳-;کامیابی گل، رجبعلی، ‎۱۳۳۶ -,تدوین و گردآوری احمد عرفانیان، رجبعلی کامیابی گل؛ ...
موضوع: ریاضیات;ریاضیات - راهنمای آموزشی (عالی);ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)...
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ع‎۴‎ ر‎۹۵‎ ‎
ریاضی عمومی (‎۲) [دو]: قابل استفاده برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه سراسری و آزاد...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آقاسی، مسعود، ‎۱۳۵۶-,نویسنده مسعود آقاسی
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);ریاضیات - آزمونها ...
نشر: نگاه دانش تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ر‎۹‎ آ‎۷۲‎ ‎
ریاضیات عمومی یک: ویژه دانشجویان مراکز فنی، علمی کاربردی و آزاد اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کرایه چیان، محمدعلی، ‎۱۳۴۱-,محمدعلی کرایه چیان
موضوع: ریاضیات - راهنمای آموزشی (عالی);ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)...
نشر: تمرین مشهد ‏۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۱۳۹‎ /‎ک‎۳۲‎ ر‎۸۸‎
مجموعه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات: همراه با پاسخ های کاملا تشریحی قابل استفاده برای...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نصراله زاده، خدیجه، ۱۳۶۱- ;نصرالهی، افسانه، ‏‫۱۳۶۵ - ;حسینی، صادق، ‏‫۱۳۵۴ - ,تهیه و تنظیم خدیجه...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;ریاضیات - آزمونها و تمرینها (عالی);ریاضیات - مسائل، تمرین...
نشر: آتی‌نگر تهران ‏‫‬‬‬‬ ‏‫‬
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ر‎۹‎ ن‎۶‎ ‎
ریاضیات عمومی: رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محمودیان، امید، ‎۱۳۴۸-,امید محمودیان
موضوع: ریاضیات - راهنمای آموزشی (عالی);ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);ریاضیات - آزمونها و تمرینها (...
نشر: نگاه دانش تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎م‎۳‎ آ‎۸‎‎
ریاضیات: کاربرد آن در مدیریت و حسابداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رنجبران، هادی، ‎۱۳۴۷-,هادی رنجبران
موضوع: ریاضیات - راهنمای آموزشی (عالی);ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);ریاضیات - آزمونها و تمرینها (...
نشر: اثبات تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ر‎۹‎ ر‎۹۵‎‎
ریاضی عمومی ۲: خلاصه درس + ۷۰۷ مساله حل شده: قابل استفاده دانشجویان رشته های فنی مهندسی و علوم پایه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرامرزی، حسین، ۱۳۶۸-,مولف حسین فرامرزی
موضوع: ریاضیات - راهنمای آموزشی (عالی);ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)...
نشر: حسین فرامرزی تهران [۱۳۹۱]
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ف‎۴‎ ر‎۹۲۳‎‎
المپیادهای ریاضی کشورهای مختلف ۱۹۹۷
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آندریسکو، تیتو، ‏‫۱۹۵۶- م.؛ Andreescu, Titu;آجرلو، امیر، ‎۱۳۵۹-;نادری سورکی، مجتبی، ۱۳۶۴-,آن‍درس‍ک‍و...
موضوع: المپیادها (ریاضیات);ریاضیات - مسابقه ها;ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)...
نشر: دانش پژوهان جوان تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: ۷۷الف ۸آ/ ۳۰۶۰/۲۴ LB
مسائل پیشنهادی برای المپیادهای بین المللی ریاضی ۱۹۹۵ - ۲۰۰۱
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آجرلو، امیر، ‎۱۳۵۹-;خزایی، بهزاد;محمدآبادی، مرتضی، ‎۱۳۵۸-,مترجمین امیر آجرلو، بهزاد خزایی؛ زیرنظر مح...
موضوع: المپیادها (ریاضیات);ریاضیات - مسابقه ها;ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)...
نشر: دانش پژوهان جوان تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۳۰۶۰/۲۴‎ /‎م‎۴۸‎ ‎‎‎
راهنمای جامع ساختمان های گسسته: بر اساس تالیف دکتر بهروز قلی زاده
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کیانی، محمدامین، ‎۱۳۵۹-;قلی زاده، بهروز، ‎۱۳۳۴-;مرادی، نعیمه، ۱۳۶۰-;موسوی، مجید، ۱۳۶۱-,مولفین محمدام...
موضوع: ریاضیات;ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)
نشر: پویش اندیشه اصفهان ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۹/۲‎ /‎ق‎۸‎ س‎۲۲۶۷‎‎
ریاضی عمومی ۲: ویژه دانشجویان علوم پایه و مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جعفری، سیدهادی، ۱۳۵۸-,جعفری، هادی,سیدهادی جعفری
موضوع: ریاضیات - راهنمای آموزشی (عالی);ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)...
نشر: اعتماد قلم مشهد ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۳‎ /‎ج‎۷‎ ر‎۹‎‎
ریاضیات پیشرفته در مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خادمی، رامین، ۱۳۶۵-,رامین خادمی
موضوع: مهندسی شیمی - ریاضیات;ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)...
نشر: علوم کاربردی تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷۱‎ /‎خ‎۲‎ ر‎۹۲‎‎
ریاضی عمومی ۱: خلاصه درس + ۷۰۷ مساله حل شده: قابل استفاده دانشجویان رشته های فنی مهندسی و علوم پایه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرامرزی، حسین، ۱۳۶۸-,مولف حسین فرامرزی
موضوع: ریاضیات - راهنمای آموزشی (عالی);ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);ریاضیات - آزمونها و تمرینها (...
نشر: گام آخر تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ف‎۴‎ ر‎۹۲۲‎‎
‏‫مدل سازی ریاضی در مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فاطمی، شهره، ‎۱۳۳۵-,‏‫تالیف شهره فاطمی
موضوع: مهندسی شیمی - ریاضیات;ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)...
نشر: دانشگاه تهران، انتشارات تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۵/۲‎ /‎ر‎۹‎ ف‎۲۲‎‎
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء