نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 6  
جدایی معنوی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فورد، دبی، Ford, Debbie;اورعی، سوسن، ‎۱۳۵۰-,نویسنده دبی فورد؛ مترجم سوسن اورعی؛ مترجم ناظر مجید حمید...
موضوع: زنان مطلقه;طلاق
نشر: کلک آزادگان تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۶۲۵/۹‎ /‎ز‎۹‎ ف‎۹‎ ‎
‏‫همسر مناسب شما کیست؟
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  استدمن، لیزا Steadman, Lisa;میارکیانی، آسیه، ۱۳۳۹-,نویسنده لیزا استید من‏‫؛ مترجم آسیه میارکیانی...
موضوع: زنان مجرد ;زنان مطلقه
نشر: قطره تهران ‏‫ ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۸هـ ۵الف/ ۸۰۰/۲ HQ
تجربه زیسته زنان مطلقه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خاکخور، طاهره، ۱۳۴۹-;سیدان، فریبا، ۱۳۴۳-,تالیف طاهره خاکخور، فریبا سیدان...
موضوع: زنان مطلقه;طلاق
نشر: انتشارات جامعه شناسان تهران ‏‫ ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۹۲۲/۵۶‎ /‎خ‎۲‎ ت‎۳‎ ‎
چالش های پرونده های کیفری مرتبط با طلاق در زنان مراجعه کننده به دادگاه های خانواده: یک مطالعه پدیدارشناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حداد، افسانه، ‏‫‬‏۱۳۶۵-,افسانه حداد
موضوع: طلاق;حقوق جزا - ایران;زنان مطلقه;زنان - وضع حقوقی و قوانین...
نشر: کتاب آوا تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۹۲۲/۵۶‎ /‎ح‎۴‎ چ‎۲۲‎‎
بازتجرد زنان: فصل فاجعه یا شروع مجدد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عنایت زاده، لیلا، ‏‫۱۳۵۸-‏‬,لیلا عنایت زاده
موضوع: طلاق;زنان مطلقه;طلاق - جنبه های روانشناسی
نشر: انتشارات جامعه شناسان تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۹۲۲/۵۶‎ /‎ع‎۹‎ ب‎۲۲‎‎
جنگجوی عشق
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ملتون، گلنن دویل، ‏‫۱۹۷۶- م.؛ Melton, Glennon Doyle ‏ ;پرهیزکاری، سمانه، ۱۳۶۶-,ملتن، گلنن دویل، ‏‫۱۹...
موضوع: زنان مطلقه
نشر: میلکان تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: CT‎ ۲۷۵‎ /‎م‎۷‎ آ‎۳‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء