خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 2  
Lightweight electric/ hybrid vehicle design
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  Hodkinson, Ron;Fenton, John,Ron Hodkinson and John Fenton
موضوع: Hybrid electric vehicles
نشر: Butterworth-Heinemann Oxford c2001
شماره راهنمای کنگره: TL 221.15 .H63 2001
Electric powertrain : energy systems, power electronics & drives for hybrid, electric & fuel cell vehicles
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  Hayes, John G.,;Goodarzi, Gordon A.,,by John G. Hayes, Gordon A. Goodarzi
موضوع: Electric vehicles;Hybrid electric vehicles;Power electronics
نشر: John Wiley & Hoboken NJ 2018.
شماره راهنمای کنگره: TL 220 .H39 2018
; ;