نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 6  
ایمونولوژی سلولی و مولکولی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عباس، ابول؛ Abbas, Abul K;لیچمن، اندرو اچ.؛ .Lichtman, Andrew H;پیلای، شیو؛ Pillai, Shiv;محمدنیا افر...
موضوع: ایمنی سلولی;ایمنی شناسی مولکولی;پادگن ها
نشر: ارجمند: نسل فردا: کتاب ارجمند تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۵/۵‎ /ع‎۲‎ الف‎۹۴
ایمونولوژی سلولی و مولکولی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عباس، ابول؛ Abbas, Abul K;لیچمن، اندرو اچ.؛ .Lichtman, Andrew H;پوبر، جردن اس.؛ Pober, Jordan S;کاغذ...
موضوع: ایمنی سلولی;ایمنی شناسی مولکولی;پادگن ها;بیماریهای ایمنی;پسیدرگها...
نشر: حیان؛ اباصالح تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۵/۵‎ /ع‎۲‎ الف‎۹۲۵
ایمونولوژی سلولی و مولکولی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عباس، ابول؛ Abbas, Abul K;لیچمن، اندرو اچ.؛ .Lichtman, Andrew H;پیلای، شیو؛ Pillai, Shiv;کیهانی، عبد...
موضوع: ایمنی سلولی;ایمنی شناسی مولکولی;پادگن ها
نشر: نسل فردا تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۵/۵‎ /ع‎۲‎ الف‎۹۵
ایمیونوبیولوژی جنوی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مورفی، کنت پی.؛ Murphy, Kenneth P;تراورز، پل، ‎۱۹۵۶- م.، Travers, Paul;والپورت، مارک، Walport, M...
موضوع: ایمنی شناسی;سیستم ایمنی;ایمنی (پزشکی);پادگن ها
نشر: خانه زیست‌شناسی تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎م‎۷۸‎ الف‎۹‎ ‎
ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس: به انضمام نکات تکمیلی و کاربردی ایمونولوژی رویت و ابوالعباس + سوالات ایمونولوژی با پاسخ تشریحی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عباس، ابول؛ Abbas, Abul K;لیچمن، اندرو اچ.؛ .Lichtman, Andrew H;پیلای، شیو؛ Pillai, Shiv;امیر زرگر، ...
موضوع: ایمنی سلولی;ایمنی شناسی مولکولی;پادگن ها
نشر: اندیشه رفیع تهران ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۵/۵‎ /‎ع‎۲‎ الف‎۹۲۲‎‎
ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عباس، ابول؛ Abbas, Abul K;لیچمن، اندرو اچ.؛ .Lichtman, Andrew H;پیلای، شیو؛ Pillai, Shiv;امیر زرگر، ...
موضوع: ایمنی سلولی;ایمنی شناسی مولکولی;پادگن ها
نشر: اندیشه رفیع تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۵/۵‎ /‎ع‎۲‎ الف‎۹۳۱‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء