خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 3  
درمان استرس و بیماری ها با تمرینات تنفسی یوگا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موزون، ناوک، ‎۱۳۵۳-,ناوک موزون
موضوع: پرانایاما;تمرین های تنفسی
نشر: تالیا تهران 1391
شماره راهنمای کنگره: RA‎ ۷۸۱/۷‎ /م‎۸‎ د‎۴
تنفس درمانی: تکنیک های تنفسی شفابخش
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شیرنر، مارکوس، Schirner, Markus;مشرقی، مهناز، ‎۱۳۵۰-,نوشته مارکوس شیرنر؛ [مترجم] مهناز مشرقی...
موضوع: تمرین های تنفسی;تنفس;پرانایاما
نشر: گل آفتاب مشهد 1392
شماره راهنمای کنگره: RA‎ ۷۸۲‎ /ش‎۹‎ ت‎۸
هاتایوگا «تمرین های مقدماتی، متوسطه و پیشرفته»
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساتیاناندا ساراسواتی، سوامی، ۱۹۲۳- ۲۰۰۹م.؛ Satyananda Saraswati, Swami;مبارکه ای موسوی نسب، جلال، ‎۱...
موضوع: هاتایوگا;پرانایاما;یوگا (فلسفه)
نشر: فراروان تهران 1396
شماره راهنمای کنگره: RA‎ ۷۸۱/۷‎ /‎س‎۲‎ هـ‎۲‎ ‎
; ;