نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 779  
فیزیک: ترمودینامیک و مکانیک آماری: خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه کنکوری...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نورانی، محمدرضا، ‎۱۳۵۹-,محمدرضا نورانی
موضوع: ترمودینامیک;مکانیک آماری;دانشگاه ها و مدارس عالی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: آزاده تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۱۱‎ /‎ن‎۹‎ ف‎۹‎ ‎
مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(کد ‎۱۲۶۰)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;مهندسی صنایع;بهره وری صنعتی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز انتشارات تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎م‎۹۶‎ م‎۳۲۱‎ ‎
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد: فیزیولوژی ورزشی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عرب عامری، الهه، ‎۱۳۳۷-;سوری، رحمن، ‎۱۳۵۸-;شجاع طاهری، جعفر,رحمن سوری، ‎۱۳۵۸-;سوری، رحمان، ۱۳۵۸-;طاه...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;ورزش;تربیت بدنی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: بامداد کتاب تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ت‎۴‎ ع‎۴۱‎ ‎
مجموعه سوالات آبیاری و زهکشی (کنکور کارشناسی ارشد) همراه با پاسخ تشریحی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نصیری قیداری، امید، ‎۱۳۶۵-;باقری، سیداحسان، ‎۱۳۶۰-,مولفین امید نصیری قیداری، احسان باقری...
موضوع: آبیاری;زهکشی;دانشگاه ها و مدارس عالی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: شهرآب: آینده‌سازان تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎آ‎۲۶‎ ن‎۶‎ ‎
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد زبان انگلیسی عمومی (کلیه رشته ها)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خدایاری، حمیدرضا، ‎۱۳۵۲-,تهیه کننده حمیدرضا خدایاری
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;زبان انگلیسی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: بهین‌نگار تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ز‎۲‎ خ‎۴‎ ‎
شناخت و حمایت محیط زیست: ویژه آزمون های ناپیوسته کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بناگر، غلام رضا، ‎۱۳۵۳-,غلامرضا بناگر
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;حفاظت محیط زیست;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: سالوک بجنورد ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /م‎۳‎ ب‎۹
بیولوژی حیوانات شکاری ویژه آزمون های ناپیوسته کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بناگر، غلام رضا، ‎۱۳۵۳-,مولف غلام رضا بناگر
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;حیوانهای شکاری;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: سالوک بجنورد ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /ح‎۹‎ ب‎۹
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد روانشناسی: (روانشناسی عمومی)، (روانشناسی شخصیت)(فیزیولوژیک - انگیزش و هیجان)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نادری، آذر، ۱۳۵۸-;هدیه لو، علی، ‎۱۳۶۰-,تهیه کنندگان آذر نادری، علی هدیه لو...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;روان شناسی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: پردازش تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /ر‎۹‎ ن‎۲۴
خاکشناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یوسف زاده، سعید,سعید یوسف زاده
موضوع: خاک شناسی;دانشگاه ها و مدارس عالی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: مرکز نشر جهش تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: S‎ ۵۹۱‎ /‎ی‎۹‎ خ‎۲‎ ‎
خلاصه مباحث اساسی و سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  غلامیان، محمدرضا,تهیه کنندگان مجید شیخ محمدی، محمد رضا غلامیان...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;مهندسی صنایع;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: نشر شهر و سازه تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎م‎۹۶‎ غ‎۸۱‎ ‎
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کوچنانی، قاسمعلی، ۱۳۳۵-;فرامرزقراملکی، احد، ۱۳۴۰-;راد، سعید، ,قراملکی، فرامرز,تهیه کنندگان قاسمعل...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;فلسفه;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: حساب تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ف‎۸۱‎ ک‎۹‎ ‎
مجموعه سوالات طبقه بندی شده (موضوعی) متون حقوقی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تالیف جمعی از اساتید
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;حقوق;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: نسل نیکان تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /ح‎۷‎ م‎۳۲
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد: ژنتیک (وزارت بهداشت، مجموعه زیست شناسی و مهندسی کشاورزی) با پاسخ تشریحی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موسوی، محمدحسن، ‎۱۳۴۶-;مهدیه، نجات، ‎۱۳۵۴-;گرشاسبی، مسعود، ‎۱۳۵۸-;اوحدی، مینا,تالیف و گردآوری محمدحس...
موضوع: ژنتیک;دانشگاه ها و مدارس عالی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: سالمی: جامعه‌نگر تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ژ‎۹‎ م‎۹‎ ‎
مجموعه سوالات کنکورهای ۸۸ - ‎۷۵ رشته مهندسی عمران با پاسخنامه تشریحی[کارشناسی ارشد]
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نامی، حسین، ‎۱۳۵۵-,مولفین حسین نامی...[و دیگران]
موضوع: مهندسی عمران ;دانشگاه ها و مدارس عالی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: مدرسان شریف تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ر‎۲‎ م‎۳۲‎ ‎
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شاملو، اکبر، ۱۳۵۱-,تهیه کننده اکبر شاملو
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;ادبیات فارسی;فارسی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: پردازش‌گران تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ف‎۲‎ ش‎۲‎ ‎
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد الهیات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پنجه، معصومعلی، ‎۱۳۵۷-,تهیه کننده معصومعلی پنجه
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;اسلام;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: شهر و سازه؛ پردازش تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /الف‎۵‎ پ‎۹
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شاملو، اکبر، ۱۳۵۱-,تهیه کننده اکبر شاملو
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;ادبیات فارسی;فارسی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: پردازش‌گران تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۲۶۳۱‎ /‎ش‎۲۲‎ خ‎۸‎ ‎
کتاب مکانیک: چکیده ای از هفده درس تخصصی مکانیک همراه با حل تشریحی یازده دوره آزمون کارشناسی ارشد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آقاداوودی، فرشید، ‎۱۳۵۵-;تیموری، حسن، ‎۱۳۵۵ -;لنجان نژادیان، شهرام، ‎۱۳۵۵ -;صابونچی، احمد;محمدی، حمی...
موضوع: مکانیک;دانشگاه ها و مدارس عالی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: ارکان؛ دانش‌پژوهان برین اصفهان ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۸۰۸/۸‎ /‎آ‎۷‎ ک‎۲‎ ‎
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد: ‎۲۲۰۰[دوهزار و دویست] پرسش چهارگزینه ای علوم تربیتی ‎۱
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  احمدوند، محمدعلی، ‎۱۳۲۳-,مولف محمدعلی احمدوند
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;آموزش و پرورش;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: کتابخانه فرهنگ تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /آ‎۸۹‎ الف‎۳۱
بانک سوالات چهارگزینه ای اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کاظمی، شهاب، ‎۱۳۴۵ -,شهاب کاظمی
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;اخلاق اسلامی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: فراگیر هگمتانه همدان ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /الف‎۳‎ ک‎۲
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء