نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 7  
هیدروژئولوژی کارست (مفاهیم و روش ها)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کریمی وردنجانی، حسین، ‎۱۳۵۶-,تالیف حسین کریمی وردنجانی...
موضوع: آب شناسی کارست;آبزمین شناسی
نشر: ارم شیراز شیراز ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: GB‎ ۸۴۳‎ /‎ک‎۴‎ هـ‎۹‎ ‎
مدل سازی آب های زیرزمینی و حل مسائل هیدروژئولوژی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کرسیک، نون، Kresic, Neven;چیت سازان، منوچهر، ‎۱۳۳۰-;کشکولی، حیدرعلی، ‎۱۳۲۴ - ، مترجم,تالیف نون ک...
موضوع: آبزمین شناسی
نشر: دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: GB‎ ۱۰۰۱/۷۲‎ /‎ر‎۹‎ ک‎۴‎ ‎
زمین شناسی برای مهندسین آب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ولایتی، سلمان، ‎۱۳۴۰-,تالیف سلمان ولایتی
موضوع: آبزمین شناسی;زمین شناسی
نشر: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: GB‎ ۱۰۰۳/۲‎ /‎و‎۸۴‎ ز‎۸‎ ‎
زمین شناسی مهندسی در کارست
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میلانوویچ، پیتر. Milanovic, Petar T;مقدس، شهریار، ‏‫۱۳۴۹-;محمد، سعید,مولف پیترتی میلانوویچ؛ مترجم شه...
موضوع: آب شناسی کارست;آبزمین شناسی;کارست
نشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) قرب مرکز : موسسه مهندسین مشاور سپاسد تهران ‏‫۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: GB‎ ۸۴۳‎ /‎م‎۹‎ ز‎۸‎ ‎
هیدروژئولوژی کاربردی سنگ های درز و شکاف دار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سینگهال، بی. بی. اس.؛ Singhal, B. B. S.;گوپتا، راوی پی.، ۱۹۴۸- م.؛ Gupta Ravi P;بهروز کوهنجانی، سیاو...
موضوع: آبزمین شناسی;سنگ ها و صخره ها - شکستگی
نشر: نوید شیراز شیراز ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: GB‎ ۱۰۰۳/۲‎ /‎س‎۹‎ هـ‎۹‎‎
حفاظت کمی و کیفی آب های زیرزمین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خاشعی سیوکی، عباس، ‎۱۳۶۰-;دیمی نیت، اکرم، ۱۳۶۳-;ناظری تهرودی، محمد، ۱۳۶۸-,خاشعی، عباس، ‏‫۱۳۶۰-‏ ;سیو...
موضوع: آب های زیر زمینی - کیفیت ;آبزمین شناسی
نشر: انتشارات دانشگاه بیرجند بیرجند ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: TD‎ ۴۰۳‎ /‎خ‎۲‎ ح‎۶‎‎
هیدروژئولوژی عملی و کاربردی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سن، زکای؛ Sen, Zekai;نخعی، محمد، ‎۱۳۳۹-;محمدزاده هاوستینی، سعید، ۱۳۶۶-,شن، ذکائی;محمدزاده، سعید، ‏‫۱...
موضوع: آبزمین شناسی
نشر: دانشگاه خوارزمی تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: GB‎ ۱۰۰۳/۲‎ /‎س‎۹‎ هـ‎۹۲‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء