نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 6  
پیوندهای پنهان: تلفیق گستره های زیستی، شناختی و اجتماعی حیات در علم پایداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کاپرا، فریتیوف؛ Capra, Fritjoff;حریری اکبری، محمد، ‎۱۳۲۲-,ک‍اپ‍را، ف‍ری‍ت‍ج‍وف‌ ;ک‍اپ‍را، ف‍ری‍ت‍ژف‌...
موضوع: جنبش عصر جدید
نشر: نشر نی تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۶۰۵‎ /ج‎۹‎ ک‎۲
حکایت وجود
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زوکاو، گری، Zukav, Gary;رستمی، حمیده، ۱۳۳۵-,گری زوکاو؛ مترجم حمیده رستمی؛ ویراستار علی ابوطالبی...
موضوع: جنبش عصر جدید;زندگی معنوی;مدی تیشن
نشر: نسل نواندیش تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۶۰۵‎ /‎ج‎۹‎ ز‎۹‎ ‎
دایره المعارف طالع بینی....
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  افتخاری، زهره، ‎۱۳۵۴-;اورنگی، بهناز، ‎۱۳۴۱-,[گردآورنده] و مترجم زهره افتخاری، بهناز اورنگی...
موضوع: علوم غریبه;فراروان شناسی;اخترگویی;جنبش عصر جدید
نشر: بهزاد تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۱۴۱۱‎ /‎الف‎۷‎ د‎۲‎
زندگی و آرامش درونی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زوکاو، گری، Zukav, Gary;بهادران، طاهره، ‎۱۳۴۵-,گری زوکو؛ مترجم طاهره بهادران...
موضوع: جنبش عصر جدید;زندگی معنوی;معنویت
نشر: نشر قطره تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۶۰۵‎ /ج‎۹‎ ز‎۹۲
دین های عصر جدید و کافرکیش جدید در آمریکا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پایک، سارا ام.، ۱۹۵۹- م.؛ Pike, Sarah M;قلی پور، محمد، ۱۳۴۴-,سارا ام. پایک؛ ترجمه محمدقلی پور...
موضوع: جنبش عصر جدید;نوپاگانیسم ;ایالات متحده - دین - ‎۱۹۶۰- م.
نشر: شاملو مشهد ۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۶۰۵‎ /‎ج‎۹‎ پ‎۲‎ ‎
عصر جدید دغدغه جدید: مطالعه شناختی - انتقادی معنویت نوپدید در جهان معاصر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسین پور، رسول، ۱۳۶۲-;حسینی شاهرودی، سیدمرتضی،‏‫ ۱۳۳۹- ‏,ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌،‏‫ ۱۳۳۹- ‏ ;حسینی شاه...
موضوع: جنبش عصر جدید;معنویت - جنبش عصر جدید;معنویت
نشر: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی مشهد ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۶۰۵‎ /‎ج‎۹‎ ح‎۵‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء