نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 11  
‏‫فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی‬
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایمان، محمدتقی، ۱۳۳۷-,محمدتقی ایمان‬‏‫؛ ویراستار احمد کلاته ساداتی...
موضوع: علوم انسانی - تحقیق - روش شناسی
نشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ‏‫قم‬ ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۱۳۹۳ ۲م ۹الف/ ۱۸۶ AZ
روش شناسی تحقیقات کیفی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایمان، محمدتقی، ۱۳۳۷-;کلاته ساداتی، احمد، ۱۳۵۷-,نویسنده محمدتقی ایمان؛ ویراستار احمد کلاته ساداتی...
موضوع: علوم انسانی - تحقیق - روش شناسی;تحقیق کیفی
نشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: AZ‎ ۱۸۶‎ /‎الف‎۹‎ ر‎۹۲‎ ‎
کتاب آموزشی مرجع و منبع شناسی در ادبیات و علوم انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عرب، محمدحسن، ‎۱۳۱۹ -,تالیف محمدحسن عرب
موضوع: مراجع;مراجع - کتابشناسی;علوم انسانی - تحقیق - روش شناسی
نشر: ماندگار تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۱۰۳۵/۱‎ /‎ع‎۴‎ ک‎۲‎‎
روش تحقیق معاصر در علوم انسانی (مباحثی در سیاست های روش)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محمدپور، احمد، ‎۱۳۵۵-,احمد محمدپور
موضوع: علوم انسانی - تحقیق - روش شناسی
نشر: ققنوس تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: AZ‎ ۱۸۶‎ /‎م‎۲۵‎ ر‎۹‎ ‎
روش پژوهش آسان در علوم انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موسوی نیا، سیدرضا، ۱۳۶۰-,موسوی‌ نیا، رضا، ‏‫۱۳۶۰-‏‬;موسوی، سیدرضا، ۱۳۶۰-,سیدرضا موسوی نیا...
موضوع: علوم انسانی - تحقیق - روش شناسی
نشر: نشر مخاطب تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: AZ‎ ۱۸۶‎ /‎م‎۸۳‎ ر‎۹۲‎‎
مروری بر روش های کاربردی تحقیق کیفی در علوم اجتماعی و انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علیزاده، ندا، ۱۳۶۱ -,ندا علیزاده
موضوع: علوم اجتماعی - تحقیق;علوم انسانی - تحقیق - روش شناسی;تحقیق کیفی...
نشر: سازمان جهاد دانشگاهی؛ تهران انتشارات تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: H‎ ۶۲‎ /‎ع‎۸‎ م‎۴۲‎‎
چگونه پایان نامه بنویسیم (در علوم انسانی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عقدائی، تورج، ‎۱۳۲۶-,عقدایی، تورج، ‎۱۳۲۶-,تورج عقدایی
موضوع: پایان نامه ها - شیوه نامه;علوم انسانی - تحقیق - روش شناسی
نشر: زوار تهران ‏‫۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۶۹‎ /‎ع‎۷‎ چ‎۸‎‎
فرهنگ واژگان اصول و روش تحقیق در علوم انسانی: انگلیسی به فارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حنفی نیری، کریم، ۱۳۵۷- ,حنفی، کریم، ۱۳۵۷-;نیری، کریم، ۱۳۵۷-,گردآورنده و مترجم کریم حنفی نیری...
موضوع: علوم انسانی - تحقیق - روش شناسی;تحقیق - روش شناسی;زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسی...
نشر: اساطیر پارسی: چاپار تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: AZ‎ ۱۸۶‎ /‎ح‎۹‎ ف‎۴۲‎‎
در آمدی بر روش های پژوهش
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  والیمن، نیکلاس؛ Walliman, Nicholas;بالغی زاده، ساسان، ۱۳۴۹-;شکوری، مریم، ۱۳۶۸- ;طباطبائی، صالح، ۱۳۴۴...
موضوع: علوم اجتماعی - تحقیق - روش شناسی;علوم انسانی - تحقیق - روش شناسی...
نشر: روزنه تهران ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: H‎ ۶۲‎ /‎و‎۲‎ د‎۴۲‎‎
آسیب شناسی پژوهش در علوم انسانی: با ارائه توصیه های سیاستی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نشست آسیب شناسی و ماموریت های پژوهش در علوم انسانی (تهران: ۱۳۹۷),معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائ...
موضوع: علوم انسانی;علوم انسانی - تحقیق - روش شناسی;آموزش عالی - ایران - تحقیق;آموزش عالی...
نشر: دانشگاه علامه طباطبائی، انتشارات تهران ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: AZ‎ ۷۷۳‎ /‎ن‎۵‎ آ‎۵‎‎
‏‫روش شناسی تحقیقات اجتماعی و مدیریت (رویکرد فلسفی- تطبیقی- اسلامی- کاربردی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-;فرهادی نهاد، رومینا، ۱۳۶۳-,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸-;فرهادی، رومی...
موضوع: تحقیق - روش شناسی;علوم انسانی - تحقیق - روش شناسی;علوم انسانی (اسلام)...
نشر: تولید دانش تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ ع‎۸۴‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء