نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 4  
فیزیک خاک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بای بوردی، محمد، ‎۱۳۱۷-,تالیف محمد بای بوردی
موضوع: خاک - فیزیک;خاک - آلودگی;خاک - فرسایش
نشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۵۷
شماره راهنمای کنگره: S‎ ۵۹۲/۳‎ /‎ب‎۲‎ ف‎۹‎‎
حفاظت خاک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کردوانی، پرویز، ‎۱۳۱۰-,تالیف پرویز کردوانی
موضوع: خاک - حفاظت;خاک - بهسازی;خاک - فرسایش;خاک - آلودگی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: S‎ ۶۲۶‎ /‎ک‎۴‎ ح‎۷‎ ‎
فلزات سنگین در خاک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  الووی، بریان، Alloway, Brian J;فتوت، امیر، ۱۳۳۸ -, برایان جی الووی؛ ترجمه امیر فتوت؛ ویراستار علمی ا...
موضوع: خاک - میزان فلزات سنگین;فلزهای سنگین;گیاه و خاک;خاک - آلودگی...
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: S‎ ۵۹۲/۶‎ /‎م‎۹‎ ف‎۸‎‎
آلودگی خاک «واقعیتی پنهان»
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رادریگز ائوجنیو، ناتال؛ Rodríguez Eugenio, Natalie;مک لافلین، ام. ج.؛ McLaughlin, M. J.;پناک، دانیل...
موضوع: خاک - آلودگی
نشر: انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی تهران ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: TD‎ ۸۷۸‎ /‎ر‎۲‎ آ‎۸‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء