خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1

Deprecated: DEPRECATED: Do not call this method or, even better, use SphinxQL instead of an API in /var/www/joomla_2.5.22/components/com_lib/models/sphinxapi.php on line 764
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 14  
آموزش وب لاگ نویسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قاسمی، احمد، ‎۱۳۴۷-;دهقان، حمید;غلامی، محسن، ۱۳۶۰-,مولفین احمد قاسمی، محسن غلامی...
موضوع: وبلاگها;وب - سایتها - طراحی
نشر: جهاد دانشگاهی: جهاد دانشگاهی، واحد مازندران تهران 1388
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۵۱۰۵/۸۸۸۳‎ /ق‎۲‎ آ‎۸
اینترنت در ایران: بررسی کارکردهای مثبت و منفی اینترنت و وبلاگ در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ضیایی پرور، حمید، ‎۱۳۴۸-,تالیف حمید ضیایی پرور؛ نظارت و اجرا: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین الم...
موضوع: اینترنت;وب;وبلاگها
نشر: ابرار معاصر ایران تهران 1384
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۵۱۰۵/۸۷۵‎ /الف‎۹‎ ض‎۹
آموزش گام به گام استفاده از وبلاگ برای کسب ثروت و شهرت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ریچ، جیسن، .Rich, Jason R;خدابنده، هنگامه، ‎۱۳۶۳-,[ریچ جیسن]؛ مترجم هنگامه خدابنده...
موضوع: وبلاگها;منابع شبکه کامپیوتری
نشر: طاهریان تهران 1390
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۰/۳۷‎ /ر‎۹‎ آ‎۸
وبلاگ، ارزیابی و رتبه بندی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پاکدامن نائینی، مریم، ‎۱۳۶۳-;غایبی، امیر، ‎۱۳۴۴-;اصنافی، امیررضا، ‎۱۳۵۹-,مولفان مریم پاکدامن نائینی،...
موضوع: وبلاگها
نشر: چاپار تهران 1390
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۵۱۰۵/۸۸۸۴‎ /پ‎۲‎ و‎۲
آشنایی با وبلاگ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  باوش، پل، Bausch, Paul;هوهی، متیو، Haughey, Matthew;هوریهان، مگ، Hourihan, Meg;طاهریان ریزی، ابوالفض...
موضوع: وبلاگها
نشر: طاهریان تهران 1383
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۵۱۰۵‎ /۸۸۸۴ /ب‎۲‎ آ‎۵
آموزش گام به گام اینترنت و وب لاگ نویسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جعفرنژاد قمی، عین الله، ۱۳۳۹-,جعفرنژاد، عین‌اله;جعفرنژاد، عین‌الله,عین الله جعفرنژادقمی...
موضوع: وبلاگها;وب
نشر: علوم رایانه بابل 1386
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۵۱۰۵/۸۸۸۳‎ /ج‎۶‎ آ‎۸
راهنمای آسان وب لاگ نویسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرسایی، داریوش، ‎۱۳۳۹- ,مولف داریوش فرسایی
موضوع: وبلاگها;وب
نشر: آینده دیگر: میرزایی تهران 1382
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۵۱۰۵/۸۸۸۳‎ /ف‎۴‎ ر‎۲
اطلاعات و ارتباطات با رویکرد کارآفرینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جعفرنژاد قمی، عین الله، ۱۳۳۹-,جعفرنژاد، عین‌اله;جعفرنژاد، عین‌الله,تالیف عین اله جعفرنژادقمی...
موضوع: کامپیوترها;اینترنت;وب;پست الکترونیکی;وبلاگها
نشر: علوم رایانه بابل 1391
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۲۷‎ /ج‎۷‎ الف‎۷
آموزش وبلاگ نویسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کامیار، مهدی، ‎۱۳۶۰-,مولف مهدی کامیار
موضوع: وبلاگها;وب
نشر: نقش سیمرغ: برگ زیتون: مهرگان قلم تهران 1388
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۵۱۰۵/۸۸۸۳‎ /ک‎۲۵‎ آ‎۸
وبلاگ نویسی راهنمای گام به گام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صباغی نژاد، زیور، ‎۱۳۶۹-;رفیعی نسب، فاطمه، ‎۱۳۶۹-,مولفان زیور صباغی نژاد، فاطمه رفیعی نسب...
موضوع: وبلاگها
نشر: کتابدار تهران 1392
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۵۱۰۵/۸۸۸۴‎ /ص‎۲‎ و‎۲
بازنمایی مسلمانان و ایران در وبلاگ های خبری آمریکا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حاجی محمدی، علی، ۱۳۵۸-,نویسنده علی حاجی محمدی
موضوع: مسلمانان;ایرانیان;وبلاگها;ایران - تاریخ - جمهوری اسلامی، ‎۱۳۵۸- ...
نشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهران 1392
شماره راهنمای کنگره: ۲ب ۲ح/ ۱۱/۶۲۴ BP
آموزش کاربردی طراحی و مدیریت وب سایت و وبلاگ با سیستم مدیریت محتوی Word Press
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مرادی، محمد، ‎۱۳۶۶-,محمد مرادی
موضوع: وردپرس (منبع الکترونیکی) ;وب - سایتها - طراحی;وب - سایتها - مدیریت;وبلاگها...
نشر: پندار پارس: پارشمن تهران 1391
شماره راهنمای کنگره: ۴م ۴و/ ۵۱۰۵/۸۸۸۵ TK
لذت وبلاگ نویسی: مناسب برای دانش آموزان، دانشجویان و دانش پژوهان، کارآموزان حرفه ای...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صالحی فرید، وحید، ‎۱۳۵۸-,نویسنده وحید صالحی فرید
موضوع: وبلاگها
نشر: وحید صالحی فرید تهران 1394
شماره راهنمای کنگره: ۴ل ۲ص/ ۵۱۰۵/۸۸۸۴ TK
قدم کلیک هایتان برچشم: منتخبی از یادداشت های وبلاگ «نمایندگی مجاز»
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زائری، محمدرضا، ‎۱۳۴۹-,محمدرضا زائری
موضوع: یادداشتها;وبلاگها;مقاله های فارسی - قرن ‎۱۴
نشر: آرما اصفهان 1392
شماره راهنمای کنگره: ۷ی ۹۷الف/ ۸۰۷۶ PIR
; ;