نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 6  
سیری در قراردادهای نفتی در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرشادگهر، ناصر، ‎۱۳۳۰-,ناصر فرشادگهر
موضوع: نفت - ایران - قراردادها;نفت - ایران - صنعت و تجارت - ملی شدن...
نشر: پژوهشکده امور اقتصادی تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۹۵۷۶‎ /‎الف‎۹‎ ف‎۴‎‎
تاریخ نفت ایران ۱۹۰۱ - ۱۹۱۴
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسن نیا، محمد، ۱۳۵۴-,تالیف محمد حسن نیا
موضوع: نفت - ایران - قراردادها;نفت - ایران - صنعت و تجارت;ایران - روابط خارجی - انگلستان...
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۹۵۷۶‎ /‎الف‎۹۲‎ ح‎۴۳۵‎ ‎
سیری بر تاریخ نفت ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امیری، علیرضا، ۱۳۵۶-;مهردادیان، محمدمعین، ۱۳۷۱-;سلیمی، علیرضا، ۱۳۴۳-,مولفان علیرضا امیری، محمدمعین م...
موضوع: نفت - ایران - قراردادها;نفت - ایران - صنعت و تجارت
نشر: کتاب آوا تهران ۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۹۵۷۶‎ /‎الف‎۹۲‎ الف‎۸۴‎ ‎
مجموعه قوانین کاربردی حقوق نفت، گاز و پتروشیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کمیلی پور، علی، ‏‫۱۳۶۹-‏‬,گردآوری علی کمیلی پور
موضوع: نفت - قوانین و مقررات;نفت - ایران - قراردادها
نشر: جنگل: جاودانه تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۳۳۶۶/۵‎ /‎آ‎۲۸‎ ۱۳۹۷‎‎‎
قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کهن هوش نژاد، روح الله، ۱۳۶۲-;منظور، داوود، ۱۳۴۳-,کهن، روح‌الله ;هوش‌نژاد، روح‌الله;منظور، داود، ۱۳۴...
موضوع: قراردادهای نفت و گاز ;نفت - ایران - قراردادها
نشر: خرسندی تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۹۵۷۶‎ /‎الف‎۹۲‎ ک‎۸۶‎‎
متن نطق آقای محمد درخشش رئیس جامعه لیسانسیه های دانشسرای عالی و نماینده مجلس شورای ملی در رد قرارداد (امینی - پیچ)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  درخشش، محمد، ۱۲۹۵-۱۳۸۴,[محمد درخشش]
موضوع: نفت - ایران - قراردادها;نفت - ایران - صنعت و تجارت
نشر: چاپخانه مجلس تهران ۱۳۳۳
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۹۵۷۶‎ /‎الف‎۹۲‎ د‎۴۳‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء