نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 9  
روشهای ریاضی در مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جفریز، گادفری وان، Jeffreys, Godfrey Vaughan;جنسن، ویکتور جورج، Jenson, Victor George;الیاسی، علی;خی...
موضوع: مهندسی شیمی - ریاضیات
نشر: دانشگاه شاهد تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۴۹‎ /‎ج‎۷‎ ر‎۹‎ ‎
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیک آذر، منوچهر، ‎۱۳۳۷-;خراط، ریاض، ‎۱۳۳۵-,مولفان منوچهر نیک آذر، ریاض خراط...
موضوع: معادله های دیفرانسیل;مهندسی شیمی - ریاضیات
نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، مرک تهران ۱۳۸۱-۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷۱‎ /‎ن‎۹‎ ک‎۲‎
کاربرد روش های عددی در مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فاطمی، شهره، ‎۱۳۳۵-;تقی اف، محمد,تالیف شهره فاطمی؛ با همکاری محمد تقی اف...
موضوع: مهندسی شیمی - ریاضیات;مهندسی شیمی - داده پردازی
نشر: انتشارات کیان رایانه سبز: خلیج فارس: ندای سبز شمال: زانیس تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۵/۲‎ /ر‎۹‎ ف‎۲‎
حل تشریحی مسایل کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیک آذر، منوچهر، ‎۱۳۳۷-;خراط، ریاض، ‎۱۳۳۵-,مولفان منوچهر نیک آذر، ریاض خراط...
موضوع: مهندسی شیمی - ریاضیات;ریاضیات
نشر: دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر (پلی تکنیک تهران) ت‍ه‍ران‌ ‏‫‏‏ ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷۱‎ /‎ن‎۹‎ ک‎۲۲۸‎ ‎
مقدمه ای بر ریاضیات پیشرفته در مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  چاقری، محمد، ۱۳۵۶-,مولف محمد چاقری
موضوع: مهندسی شیمی - ریاضیات
نشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز اهواز ‏‫۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۵/۲‎ /‎ر‎۹‎ چ‎۲۵‎ ‎
ریاضیات پیشرفته در مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خادمی، رامین، ۱۳۶۵-,رامین خادمی
موضوع: مهندسی شیمی - ریاضیات;ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)...
نشر: علوم کاربردی تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷۱‎ /‎خ‎۲‎ ر‎۹۲‎‎
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی: شامل متن کامل درس برای سرفصل های مصوب وزارت علوم (با سبک نوین آموزشی)، مسائل مفید و نمونه تست ها همراه با...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طاهری، رضا، ۱۳۵۰-,مولف رضا طاهری؛ [برای] موسسه آموزش عالی آزاد پارسه...
موضوع: مهندسی شیمی - ریاضیات;ریاضیات
نشر: حرکت نو تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۵/۲‎ /‎ط‎۲‎ ک‎۲‎‎
‏‫مدل سازی ریاضی در مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فاطمی، شهره، ‎۱۳۳۵-,‏‫تالیف شهره فاطمی
موضوع: مهندسی شیمی - ریاضیات;ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)...
نشر: دانشگاه تهران، انتشارات تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۵/۲‎ /‎ر‎۹‎ ف‎۲۲‎‎
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مهربانی، ارجمند، ‎۱۳۳۵-;محبی، ابوالفضل، ‎۱۳۵۹-,تالیف ارجمند مهربانی، ابوالفضل محبی...
موضوع: مهندسی شیمی - ریاضیات;ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره
نشر: انتشارات ارکان اصفهان ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۵/۲‎ /‎ر‎۹‎ م‎۹۲‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء