خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 29  
دوباره احمق های چلم: هشت داستان طنز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سینگر، آیزاک بشویس، ۱۹۰۴-۱۹۹۱م. Singer, Isaac Bashevis;روزگرد، خدیجه، ۱۳۴۲-;عروج نیا، پروانه، ۱۳۴۱-,...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: آسمان خیال تهران 1392
شماره راهنمای کنگره: ۹د ۹ی/ ۳۵۶۳ PS
احمق های چلم و تاریخ شان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سینگر، آیزاک بشویس، ۱۹۰۴-۱۹۹۱م. Singer, Isaac Bashevis;شولویتز، اوری، ۱۹۳۵- م. Shulevitz, Uri;عروج ن...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: آسمان خیال تهران ‏‫‏‫1392
شماره راهنمای کنگره: ۳الف ۹ی/ ۳۵۶۳ PS
آخرین شرور
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سینگر، آیزاک بشویس، ۱۹۰۴-۱۹۹۱م. Singer, Isaac Bashevis;عراقی، پرستو، ۱۳۶۰-,سینگر، ایزاک باشویس,ایزاک...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: روزگار نو تهران ‏‫‫1393
شماره راهنمای کنگره: ۳آ ۹ی/ ۳۵۶۳ PS
یک مهمانی یک رقص و داستانهای دیگر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سینگر، آیزاک بشویس، ۱۹۰۴-۱۹۹۱م. Singer, Isaac Bashevis;دقیقی، مژده، ۱۳۳۵-,سینگر، ایزاک باشویس,آیزاک ...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: نیلوفر ت‍ه‍ران‌ ‏‫1382
شماره راهنمای کنگره: ۴۵۶ی ۹ی/ ۳۵۶۳ PS
امپراطور هراس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اوتسوکا، جولی، ۱۹۶۲- . Otsuka, Julie;ضرابی، روشنک، ۱۳۶۳-,اتساک، جولی;اوتسکا، جولی,جولی اوتسوکا؛ ترج...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: کتاب کوله پشتی تهران ‏‫1394
شماره راهنمای کنگره: ۸الف ۲۶و/ ۳۵۵۲ PS
کلیسای جامع (دوروایت)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کارور، ریموند، ۱۹۳۸-‎۱۹۸۸م.؛ Carver, Raymond;گالاگر، تس، ۱۹۴۴- م. Gallagher, Tess;امرائی، اسدالله، ...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: نقش و نگار تهران 1394
شماره راهنمای کنگره: ۸ک ۲ک/ ۶۵۹ PS
خاموشی سپید
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لندن، جک، ۱۸۷۶-‎۱۹۱۶م.، London, Jack;نوذر,لاندن، جان گریفیث;لاندن، جک;لندن، جان گریفیت,از جک لندن؛ ت...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: ناقوس تهران 1329
شماره راهنمای کنگره: ۱۲آ ۴ن/ ۳۵۳۵ PS
حماسه شمال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لندن، جک، ۱۸۷۶-‎۱۹۱۶م.، London, Jack;نوذر,لاندن، جان گریفیث;لاندن، جک;لندن، جان گریفیت,جک لندن؛ مترج...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: 1332
شماره راهنمای کنگره: ۸ح ۴ن/ ۳۵۳۵ PS
ژاله کش
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دانتیکا، ادویچ، ۱۹۶۹- م. Danticat, Edwidge;قیاسی نوعی، فرزانه، ۱۳۶۴-,قیاسی، فرزانه;نوعی، فرزانه,ادو...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: یوبان سبزوار 1394
شماره راهنمای کنگره: ۲ژ ۷۸الف/ ۳۵۵۹ PS
انجیل سفید
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ولف، توبیاس، ‎۱۹۴۵ - م، Wolff, Tobias;امیرپور امرایی، اسدالله، ۱۲۸۵-۱۳۶۵.,توبیاس وولف؛ ترجمه اسد...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: ثالث تهران ‏‫‏1393
شماره راهنمای کنگره: ۸الف ۶۶ل/ ۳۵۷۱ PS
دوچرخه، عضله، سیگار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کارور، ریموند، ۱۹۳۸-‎۱۹۸۸م.؛ Carver, Raymond;حبیبی، شهاب، ۱۳۵۶-,ریموند کارور؛ مترجم شهاب حبیبی...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: چلچله تهران 1395
شماره راهنمای کنگره: ۹د ۳۷الف/ ۳۵۶۶ PS
مجموعه داستان های کوتاه فلانری اوکانر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اوکانر، فلانری، ۱۹۲۵-‎۱۹۶۴م.، O'Connor, Flannery;عالی پور، آذر، ‎۱۳۲۸-,اوکانر، فلنری,مترجم آذر عالی ...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: آموت تهران 1394
شماره راهنمای کنگره: ۳م ۷و/ ۳۵۰۳ PS
دروغگویی روی مبل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یالوم، اروین دی.، ۱۹۳۱- م.؛ Yalom, Irvin D;کاظمی یزدی، حسین، ‎۱۳۶۱-,یالوم، اروین، ۱۹۳۱- م.,اروین د. ...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: صبح صادق قم ‏‫1395
شماره راهنمای کنگره: ۴د ۷الف/ ۳۵۷۳ PS
ترانه ی برف خاموش: مجموعه داستان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سلبی، هیوبرت، ۱۹۲۸-۲۰۰۴م. Selby, Hubert;خاکسار، پیمان، ‎۱۳۵۴-,هیوبرت سلبی جونیور؛ ترجمه ی پیمان خاکس...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: چشمه تهران 1389
شماره راهنمای کنگره: ۴ت ۱۷ل/ ۳۵۶۳ PS
شخص مرموز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هیچکاک، آلفرد جوزف، ۱۸۹۹-‎۱۹۸۰م.، Hitchcock, Alfred Joseph;سلحشور، کامران، ۱۳۳۵-,هیچکاک، آلفرد;سلحشو...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: اروند تهران 1374
شماره راهنمای کنگره: ۳ش ۳ی/ ۳۵۱۵ PS
در رویای بابل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  براتیگن، ریچارد، ۱۹۳۵-‎۱۹۸۴م، Brautigan, Richard;یزدانجو، پیام، ‎۱۳۵۴-,یزدانجو، جمال‌الدین، ‏‫۱۳۵۴- ...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: نشر چشمه تهران 1396
شماره راهنمای کنگره: ۳۴د ۱۶ر/ ۳۵۰۵ PS
موسیقی برای آفتاب پرست ها: مجموعه داستان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کاپوتی، ترومن، ۱۹۲۴-۱۹۸۴م. Capote, Truman;رجبی، بهرنگ، ۱۳۶۰-,کاپوت، ترومن,ترومن کاپوتی؛ ترجمه ی بهرن...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: نشر چشمه تهران 1396
شماره راهنمای کنگره: ۸م ۲۱۶الف/ ۳۵۳۱ PS
ناخمن: هفت داستان و سه مقاله
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مایکلز، لئونارد، ۱۹۳۳-‎۲۰۰۳م، Michaels, Leonard;کلانتری، مهتاب، ‎۱۳۴۸-,لئونارد مایکلز؛ ترجمه ی مهتاب...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: نشر نی تهران 1386
شماره راهنمای کنگره: ۱۳۸۶ ۲ن ۹۴الف/ ۳۵۶۹ PS
‏‫ساحره ی سرگردان‬
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بردبری، ری، ۱۹۲۰-۲۰۱۲م.، Bradbury, Ray;دوائی، پرویز، ‎۱۳۱۴-,پیام,‏ری برادبری‬‏‫؛ مترجم پرویز دوایی...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: ‏‫ اتشارات ماهی‬ ‏‫تهران‬ ‏‫1393
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۰۵‎ /‎ر‎۴‎ آ‎۱۵‎‎
یکشنبه ی بعد از روز مادر (مجموعه داستان)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جونز، ادوارد، ۱۹۵۰- م. Jones, Edward P;معتمدی، شیرین، ۱۳۵۷-,ادوارد پی. جونز؛ شیرین معتمدی؛ ویراستار...
موضوع: داستانهای کوتاه آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: کوله پشتی تهران 1394
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۵۷‎ /‎و‎۸۴‎ ی‎۸‎‎
قبلی 1 2 بعدی
; ;