نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 10  
سازه های نگهبان و گودهای ساختمانی (مهندس زمین شناسی) تدوین شده بر اساس آئین نامه های بین المللی و اروپایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پارسی راد، پرویز، ۱۳۲۴-,نمک فروش، پرویز، ۱۳۲۴-,تالیف پرویز پارسی راد...
موضوع: گودبرداری;گودبرداری - پیش بینی های ایمنی;عملیات خاکی;تحلیل سازه;اطمینان پذیری (مهندسی)...
نشر: سیمای دانش: آذر تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: TH‎ ۵۱۰۱‎ /‎پ‎۲‎ س‎۲‎ ‎
گودبرداری و سازه های نگهبان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پرنا، مهدی، ‎۱۳۵۴-;پرنا، محمد، ‎۱۳۶۶-,تالیف مهدی پرنا، محمد پرنا...
موضوع: گودبرداری;گودبرداری - پیش بینی های ایمنی;عملیات خاکی;تحلیل سازه;اطمینان پذیری (مهندسی)...
نشر: نشر هرم تهران ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: TH‎ ۵۱۰۱‎ /‎پ‎۴‎ گ‎۹‎ ‎
مباحث ویژه گودهای ساختمانی و سازه‏‏ های نگهبان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زیمر، کنراد Simmer, Konrad;پارسی راد، پرویز، ۱۳۲۴-,نمک فروش، پرویز، ۱۳۲۴-,تالیف کنراد زینر؛ ترجمه پر...
موضوع: گودبرداری;گودبرداری - پیش بینی های ایمنی;پی سازی
نشر: سیمای دانش: آذر تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: TH‎ ۵۱۰۱‎ /‎ز‎۹‎ م‎۲‎ ‎
حفاظت در برابر فروریختگی خاک در عملیات حفاری و گودبرداری به زبان ساده
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نظری، سعید، ۱۳۶۳-;کرمی، نجمه، ۱۳۶۳-,مولفین سعید نظری، نجمه کرمی...
موضوع: گودبرداری;عملیات خاکی;گودبرداری - پیش بینی های ایمنی
نشر: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: TH‎ ۵۱۰۱‎ /‎ن‎۶‎ ح‎۷‎ ‎
گودبرداری و سازه های نگهبان (ویژه آزمون های نظام مهندسی) عمران اجرا،...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اشرفی، حمیدرضا، ‎۱۳۳۶-,مولف حمیدرضا اشرفی
موضوع: گودبرداری;گودبرداری - پیش بینی های ایمنی;عملیات خاکی;تحلیل سازه...
نشر: نوآور تهران ‏‫۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: ۹۴گ ۵الف/ ۵۰۱ TH
گودبرداری و سازه های نگهبان: به همراه کلید واژه بر اساس آخرین...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علیزاده برزی، محمدحسین، ۱۳۶۹-;علیزاده برزی، حامد، ۱۳۶۵-,برزی، محمدحسین;علیزاده، محمدحسین;برزی، حامد;...
موضوع: گودبرداری;گودبرداری - پیش بینی های ایمنی;عملیات خاکی;تحلیل سازه;اطمینان پذیری (مهندسی)...
نشر: نوآور تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: TH‎ ۵۱۰۱‎ /‎ع‎۸‎ گ‎۹‎ ‎
محاسبات ایمن سازی گودبرداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سیدصدر، سیدابوالقاسم، ۱۳۳۵-,سیدصدر،ابوالقاسم، ۱۳۳۵-,تالیف سیدابوالقاسم سیدصدر...
موضوع: گودبرداری - پیش بینی های ایمنی
نشر: آذر: سیمای دانش تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: TH‎ ۱۵۰۱‎ /‎س‎۹‎ م‎۳‎‎
گودبرداری های عمیق مبانی نظری و اجرایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حداد، عبدالحسین، ‎۱۳۴۵-;جاودانیان، حامد، ‎۱۳۶۲-;مهرزاد، بهروز، ۱۳۶۵-,تدوین و گردآوری عبدالحسین حداد،...
موضوع: گودبرداری;گودبرداری - پیش بینی های ایمنی;عملیات خاکی
نشر: دانشگاه سمنان سمنان ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: TH‎ ۵۱۰۱‎ /‎ح‎۴‎ گ‎۹‎ ‎
اصول و مبانی پی گودبرداری و سازه های نگهبان: مطابق بر ضوابط کاملا اجرایی کارگاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گرامی نژاد، ابوالقاسم، ‎۱۳۲۴-;گرامی نژاد، حمیدرضا، ‎۱۳۵۶-,گرامی، ابوالقاسم، ‎۱۳۲۴-;گرامی، حمیدرضا، ‎...
موضوع: گودبرداری;گودبرداری - پیش بینی های ایمنی;عملیات خاکی;تحلیل سازه...
نشر: ادبستان تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: TH‎ ۵۱۰۱‎ /‎گ‎۴‎ الف‎۶‎‎
گودبرداری و اجرای سازه به روش بالا - پایین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فاخر، علی، ‎۱۳۴۲-;رضوی، سیدعلیرضا، ۱۳۷۰-;شهیدی خواه، مهدی، ۱۳۷۱-,رضوی، علیرضا، ۱۳۷۰-;شهیدی، مهدی، ۱۳...
موضوع: گودبرداری;گودبرداری - پیش بینی های ایمنی;تحلیل سازه
نشر: سروش دانش تهران ۱۴۰۰
شماره راهنمای کنگره: TH‎ ۵۱۰۱‎ /‎ف‎۲‎ گ‎۹‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء