نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 12  
سه گزارش
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مک گی، جورج سی.، ‎۱۹۱۲- م.؛ McGhee, George C;والترز، ورنون آنتونی، ‎۱۹۱۷- م.، Walters, Vernon An...
موضوع: نفت - ایران - صنعت و تجارت - ملی شدن
نشر: انتشار تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۹۵۷۶‎ /‎الف‎۹‎ م‎۷۹‎ ‎
روحانیت و اسرار فاش نشده از نهضت ملی شدن صنعت نفت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بکوشش گروهی از هواداران نهضت اسلامی ایران در اروپا
موضوع: نفت - ایران - صنعت و تجارت - ملی شدن;کاشانی، ابوالقاسم، ۱۲۶۴-‎۱۳۴۰;روحانیت...
نشر: دارالفکر قم ۱۳۵۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۱۷‎ /‎ر‎۹۳‎ ‎ ‎ ‎
ده گزارش از محمد مصدق به دولت و مجلس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصدق، محمد، ۱۲۶۱-‎.۱۳۴۵,مصدق‌ السلطنه، ۱۲۶۱-‎.۱۳۴۵,محمد مصدق...
موضوع: نفت - ایران - صنعت و تجارت - ملی شدن
نشر: زبرجد تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۱۷‎ /‎م‎۶‎ د‎۹‎ ‎
جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ‎۲۸ مرداد ‎۱۳۳۲
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نجاتی، غلامرضا، ۱۲۹۸-۱۳۷۶.;گازیوروسکی، مارک ج.، ‎۱۹۵۴- م.؛ Gasiorowski, Mark J,گازیوروسکی، مارک، ‎۱۹...
موضوع: نفت - ایران - صنعت و تجارت - ملی شدن;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۲۰ - ‎۱۳۵۷ - کودتای ‎۲۸ مرداد ‎۱۳۳۲...
نشر: انتشار تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۱۷‎ /‎ن‎۳‎ ج‎۹‎‎
خاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصدق، محمد، ۱۲۶۱-‎.۱۳۴۵;افشار، ایرج، ۱۳۰۴-۱۳۸۹.؛ Afshar, Iraj;مصدق، غلامحسین، ۱۲۸۵-‎۱۳۶۹.,مصدق‌ السل...
موضوع: مصدق، محمد، ۱۲۶۱-‎۱۳۴۵ - سرگذشتنامه;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۲۰ - ‎۱۳۵۷;نفت - ایران - صنعت و تجارت -...
نشر: علمی تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۱۴‎ /‎آ‎۳‎ ‎‎‎
سیری در قراردادهای نفتی در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرشادگهر، ناصر، ‎۱۳۳۰-,ناصر فرشادگهر
موضوع: نفت - ایران - قراردادها;نفت - ایران - صنعت و تجارت - ملی شدن...
نشر: پژوهشکده امور اقتصادی تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۹۵۷۶‎ /‎الف‎۹‎ ف‎۴‎‎
ایران و سازمان سیا: بازنگری در سقوط دولت مصدق
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بایندر، داریوش، ۱۹۳۹- م. Bayandor, Darioush;سراحیان، بهمن، ‎۱۳۴۴-,نوشته داریوش بایندر؛ ترجمه بهمن س...
موضوع: سازمان سیا;نفت - ایران - صنعت و تجارت - ملی شدن;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۲۰ - ‎۱۳۵۷ - کودتای ‎۲۸ مرد...
نشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: ۹الف ۲ب/ ۱۵۱۹ DSR
زندگی نامه و خاطرات سیاسی سیدمحمدعلی کشاورزصدر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حاج یوسفی، علی، ۱۳۴۸-;کشاورز، بیژن,به کوشش علی حاج یوسفی، بیژن کشاورز...
موضوع: جبهه ملی ایران;ایران. مجلس شورای ملی;سیاستمداران ایرانی;نفت - ایران - صنعت و تجارت - ملی شدن;ایران -...
نشر: نشر علم تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۲ح ۵۳ک/ ۱۴۸۶ DSR
محاکمات دکتر محمد مصدق
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  روزبهانی، محمد، ۱۳۲۵-,[برگرفته از روزنامه کیهان]
موضوع: مصدق، محمد، ۱۲۶۱-‎۱۳۴۵ - محاکمه ها، دعاوی و غیره;نفت - ایران - صنعت و تجارت - ملی شدن...
نشر: [۱۳۵۷]
شماره راهنمای کنگره: ۳۲م/ ۱۵۱۵ DSR
اقتصاد تحریم نفت: جدال بر سر تجربه مصدق
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رجبی، بهرنگ، ۱۳۶۰-;کلاسن، پاتریک، ۱۹۵۱- م. Clawson, Patrick,کلاوسن، پاتریک,پاتریک کلاسن...[و دیگران...
موضوع: نفت - ایران - صنعت و تجارت - ملی شدن;ایران - اوضاع اقتصادی - ۱۳۲۰-۱۳۳۲ ...
نشر: دنیای اقتصاد تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: ۳ر ۹۲الف/ ۹۵۷۶ HD
‏‫ایران و دو جنبش در نیم قرن(مشروطه و نفت)‮‬
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صلاحی، سهراب، ‎۱۳۴۱-,‏‫سهراب صلاحی
موضوع: جنبش ها و قیام ها - ایران - تاریخ - قرن ۱۳-‎۱۴ق. ;نفت - ایران - صنعت و تجارت - ملی شدن;ایران - تاریخ...
نشر: امیرکبیر تهران ‏‫ ۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: ۹الف ۸ص/ ۱۴۶۳ DSR
در دفاع از خلیل ملکی (به همراه متن مدافعات در دادگاه نظامی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قائمی، کمال، ۱۳۰۹- ,کمال قائمی؛ ویرایش و نمایه سازی عقاب علی احمدی...
موضوع: سوسیالیسم;نفت - ایران - صنعت و تجارت - ملی شدن;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۲۰ - ‎۱۳۵۷;ایران - تاریخ - پ...
نشر: نشر هزار کرمان تهران ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۴۸۶‎ /‎م‎۷‎ ق‎۲‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء