نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 16  
تفکر فازی=Fuzzy thinking
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کاسکو، بارت، Kosko, Bart;غفاری، علی، ۱۳۴۵-,نوشته بارت کاسکو؛ مترجمان علی غفاری...[و دیگران]...
موضوع: منطق;فلسفه و علم;سیستم های فازی
نشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: BC‎ ۱۰۸‎ /ک‎۲‎ ت‎۷
سیستم های فازی و کنترل فازی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وانگ، لی - شین، ‎۱۹۶۲ - م.، Wang, Li - xin;تشنهلب، محمد، ;صفارپور، نیما، ‎۱۳۴۸- ;افیونی، د...
موضوع: شبکه های عصبی (کامپیوتر);سیستم های فازی
نشر: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۸۷‎ /‎و‎۲‎ س‎۹‎ ‎
نظریه و کاربردهای مجموعه های فازی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دانشگر، امیر، ‎۱۳۵۰-,زیرنظر امیر دانشگر
موضوع: مجموعه های فازی;سیستم های فازی
نشر: دانشگاه صنعتی شریف تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۴۸/۵‎ /‎د‎۲‎ ن‎۶‎ ‎
علم مدیریت فازی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آذر، عادل، ۱۳۴۵-;فرجی، حجت، ‎۱۳۵۳-,مولفان عادل آذر، حجت فرجی...
موضوع: مدیریت فازی;سیستم های فازی
نشر: اجتماع تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶‎ /‎م‎۴‎ آ‎۴‎ ‎
منطق فازی و شبکه های عصبی (مفاهیم و کاربردها)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کارتالوپولوس، استمانیوس، .Kartalopoulos, Stamafios V;جورابیان، محمود، ‎۱۳۴۰- ;هوشمند، رحمت الله، ...
موضوع: شبکه های عصبی (کامپیوتر);سیستم های فازی
نشر: دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۸۷‎ /ک‎۲‎ م‎۸‎
محاسبات نرم با مجموعه های فازی و شبکه های عصبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینقلی زاده، رضا,مولف رضا حسینقلی زاده
موضوع: شبکه های عصبی (کامپیوتر);سیستم های فازی
نشر: مهر ایمان تبریز ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۸۷‎ /‎ح‎۵‎ م‎۳‎ ‎
کاربردهای صنعتی منطق و شبکه های عصبی فازی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زهیدی، رضا، ‎۱۳۴۶ -;فون التروک، کنستانتین، Von Altrock, Constantin,تالیف رضا زهیدی...
موضوع: شبکه های عصبی (کامپیوتر);سیستم های فازی
نشر: انستیتو ایزایران تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۸۷‎ /‎ز‎۹‎ ک‎۲‎ ‎
راهنما و خلاصه مقالات اولین کنگره مشترک سیستمهای فازی و سیستمهای هوشمند ۷-‎۹ شهریورماه ‎۱۳۸۶
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کنگره مشترک سیستمهای فازی و سیستمهای هوشمند(اولین: ‎۱۳۸۶: مشهد);دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ری...
موضوع: سیستم های فازی;هوش مصنوعی
نشر: سخن‌گستر مشهد ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۴۸‎ /ک‎۹‎ ر‎۲ ۱۳۸۶
طراحی سیستم های صنعتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بشیری، مهدی، ‎۱۳۵۶-;حسینی جو، عباس;حسینی نژاد، جواد,گردآوری و تالیف مهدی بشیری، عباس حسینی جو، جواد ...
موضوع: صنایع، تعیین محل;کارخانه ها - طرح و برنامه ریزی;سیستم های فازی...
نشر: دانشگاه شاهد تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۵۸‎ /‎ب‎۵‎ ط‎۴‎‎
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  معماریانی، عزیزالله، ‎۱۳۳۸-;مصدق خواه، مسعود، ‎۱۳۴۲-,گردآوری و تنظیم عزیزاله معماریانی؛ با همکاری مس...
موضوع: سیستم های فازی
نشر: دانشگاه امام حسین(ع)، موسسه چاپ و انتشارات تهران -۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۴۸‎ /‎ک‎۸‎ ‎ ‎ ‎
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیستم های هوشمند: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند : ۹ - ‎۷ شهریورماه ‎۱۳۸۶
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دانشکده علوم ریاضی و دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد...
موضوع: سیستم های فازی;هوش مصنوعی
نشر: شعرا مشهد ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۴۸‎ /‎ک‎۹۱‎ ‎ ‎ ‎
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس سیستم های فازی ایران: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند ۹ - ‎۷ شهریورماه ‎۱۳۸۶
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دانشکده علوم ریاضی و دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد...
موضوع: سیستم های فازی;هوش مصنوعی
نشر: شعرا تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۴۸‎ /‎ک‎۹‎ ‎ ‎ ‎
سیستمهای فازی برای پردازش اطلاعات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آسایی، کیوجی، ‎۱۹۲۳- م؛ Asai, Kiyoji;وحدتی دانشمند، مهرداد، ۱۳۲۴-,آسایی، ‏‫کی.‬، ‏‫۱۹۲۳ - ‏ م.‬;دان...
موضوع: سیستم های فازی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: TJ‎ ۲۱۳‎ /‎آ‎۵‎ س‎۹‎ ‎
مدیریت و کنترل پروژه فازی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  احمدی، اردشیر، ‎۱۳۴۵-;حسینی بهارانچی، رسول، ‎۱۳۴۲ -,مولفین اردشیر احمدی، رسول حسینی بهارانچی...
موضوع: مدیریت فازی;منطق فازی;مدیریت طرح ها;سیستم های فازی
نشر: جهان جام‌جم تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۹‎ /‎م‎۴‎ الف‎۳‎ ‎
هدایت فازی جستجوگرها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آقابابایی، مجید، ‎۱۳۴۹-;شریعتمدار طهرانی، محمدعلی، ۱۳۶۵-,شریعتمدار، محمدعلی;طهرانی، محمدعلی,مولفین م...
موضوع: مهندسی کنترل;سیستم های فازی;پهپاد - سامانه های کنترل ;پهپاد ;ریز پهپاد ;وسایل نقلیه هدایت شونده از ر...
نشر: ناقوس تهران ‏‫ ‏‫۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: TJ‎ ۲۱۳‎ /‎آ‎۶۶‎ هـ‎۴‎ ‎
فازی - عصبی و محاسبات نرم: راهبردی محاسباتی برای یادگیری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جانگ، جیه-شینگ راجر، Jang, Jyh-Shing Roger;سون، چوئن-تسای؛ Sun, Chuen-Tsai;می زوتانی، ایجی، Mizutani...
موضوع: محاسبات نرم ;شبکه های عصبی (کامپیوتر);سیستم های فازی
نشر: انتشارات خط اول مشهد ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۹‎ /‎م‎۳‎ ج‎۲‎ ‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء