خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 50  
فرهنگ جامع و دوسویه فیزیک: (با تلفظ واژه ها) (فارسی - انگلیسی) (انگلیسی - فارسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موتابی، هدایت، ۱۳۳۸-,علی محمدپور موتابی، هدایت,تالیف و ترجمه هدایت موتابی...
موضوع: فیزیک;زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسی;فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی...
نشر: فروزش تبریز 1388
شماره راهنمای کنگره: ۴ف ۸م/ ۵ QC
فرهنگ جامع اختصارات و سرنام های زبان انگلیسی (عمومی - تخصصی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قاسمی نراقی، سارا، ۱۳۵۷-,قاسمی، سارا;نراقی، سارا,تالیف و ترجمه سارا قاسمی نراقی...
موضوع: نشانه های اختصاری انگلیسی;زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسی;فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی...
نشر: ثامن الائمه(ع): نشر و پخش کتاب کیمیا تهران 1386
شماره راهنمای کنگره: ۴ف ۲ق/ ۱۶۹۳ PE
فرهنگ جامع مصور دوسویه ی الکترونیک، نانوالکترونیک، مخابرات و فن آوری اطلاعات (IT): (انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی همراه با تلفظ کامل واژگان)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موتابی، هدایت، ۱۳۳۸-;اسلیتر، نیل، Sclater, Neil;مارکوس، جان، ‎۱۹۱۱ - م.، Markus, John,علی محمدپور ...
موضوع: الکترونیک - واژه نامه ها - انگلیسی;الکترونیک;زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسی;فارسی - واژه نامه ه...
نشر: فروزش تبریز 1390
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۰۴‎ /م‎۸۶‎ ف‎۴
فرهنگنامه مصور دوزبانه بتون، راه و ساختمان و نقشه برداری (مسیر)؛ انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اوسطی، علیرضا، ۱۳۲۳-,محقق، علیرضا;اوسطی محقق، علیرضا,مولف علیرضا اوسطی...
موضوع: مهندسی عمران ;زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسی;فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی...
نشر: الیاس تهران 1383
شماره راهنمای کنگره: ۴ف ۸الف/ ۹ TA
واژه نامه تخصصی مدیریت فرهنگی (دو سویه)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امیرانتخابی، شهرود، ۱۳۵۴-;سربندی، فرناز، ۱۳۵۵-;سلطانی فر، محمد، ۱۳۴۰-,نویسندگان شهرود امیرانتخابی، ف...
موضوع: مدیریت فرهنگی;زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسی;فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی...
نشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران 1393
شماره راهنمای کنگره: ۲و ۷۷الف/ ۶۲۱ HM
فرهنگ توصیفی علوم تربیتی: انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرمهینی فراهانی، محسن، ۱۳۴۳-,فرمهینی، محسن;فراهانی، محسن,محسن فرمهینی فراهانی...
موضوع: آموزش و پرورش;زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسی;فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی...
نشر: شباهنگ تهران 1393
شماره راهنمای کنگره: ۱۳۹۳ ۳۶ف ۳۵ف/ ۱۵ LB
هزار واژه حمل و نقل: مجموعه واژه های حمل و نقل درون شهری - جاده ای... برگرفته از فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۷۶-۱۳۸۸
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرهنگستان زبان و ادب فارسی. گروه واژه گزینی,[تدوین] فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه گزینی...
موضوع: حمل و نقل;فارسی - واژه های جدید - حمل و نقل جاده ای ;فارسی - واژه های جدید - حمل و نقل شهری ;فارسی -...
نشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه نشر آثار تهران ‏‫‬‏‏1392-
شماره راهنمای کنگره: ۴هـ ۴ف/ ۱۴۱ HE
فرهنگ واژگان روانشناسی ورزش
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صنعت کاران، افسانه، ۱۳۴۸-,افسانه صنعتکاران...[و دیگران]
موضوع: ورزش - جنبه های روانشناسی;زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسی;فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی...
نشر: جامعه‌شناسان تهران ‏‫1393
شماره راهنمای کنگره: ۴ف/ ۷۰۶/۴ GV
‏‫فرهنگ دیپلماسی و روابط بین الملل‬
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی بابایی، غلامرضا، ‎۱۳۲۹-,تالیف غلامرضا علی بابایی‬‏‫؛ [برای] دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی؛ [به...
موضوع: روابط بین المللی;فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی
نشر: ‏‫ وزارت امور خارجه‬ اداره نشر ‏‫تهران‬ ‏‫1392
شماره راهنمای کنگره: ۴ف ۸ع/ ۱۱۶۱ JZ
واژه نامه فارسی به انگلیسی حقوق کنسولی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رزاق منش، علی;میرمحمدصادقی، محسن، ۱۳۳۵- . Mir Mohammad Sadeghi, Mohsen,صادقی، محسن;میرمحمد، محسن,عل...
موضوع: روابط بین المللی;حقوق دیپلماتیک و کنسولی;فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی...
نشر: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات ت‍ه‍ران‌ 1386
شماره راهنمای کنگره: ۲و ۴ر/ ۱۲۲۶ JX
فرهنگ-دانشنامه کارا (انگلیسی - فارسی): سنجیده با واژگان مصوب فرهنگستان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خرمشاهی، بهاءالدین، ‎۱۳۲۴-,بهاءالدین خرمشاهی
موضوع: زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسی;فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی...
نشر: معین: نگاه: شباهنگ تهران 1394
شماره راهنمای کنگره: ۴خ ۲ف/ ۱۶۴۵ PE
فرهنگ توصیفی زبان شناسی تاریخی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نغزگوی کهن، مهرداد، ۱۳۵۰ -;داوری، شادی,ک‍ه‍ن‌، م‍ه‍رداد، ‏‫۱۳۵۰ -;ن‍غ‍زگ‍وی‌، م‍ه‍رداد، ‏‫۱۳۵۰ -,مهر...
موضوع: زبان شناسی تاریخی;فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی
نشر: علمی تهران 1393
شماره راهنمای کنگره: ۴ف ۷ن/ ۲۹ P
فرهنگ نامه منطق
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیمروزی، نرگس، ۱۳۵۳ -,نرگس نیمروزی
موضوع: منطق;فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی
نشر: موسسه بوستان کتاب قم 1392
شماره راهنمای کنگره: ۴ف ۹ن/ ۹ BC
فرهنگ اصطلاحات تخصصی جغرافیای روستایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  احمدی، علی، ۱۳۴۹-;بحیرایی، حمید، ‎۱۳۴۹-;حسن زاده فرجود، داود، ۱۳۴۹-,حسن‌زاده، داود;فرجود، داود,نویسن...
موضوع: جغرافیای روستایی;فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی
نشر: سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح تهران 1392
شماره راهنمای کنگره: ۴ف ۳الف/ ۱۲۷ GF
فرهنگ فلسفی و فلسفه سیاسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کللی، قیصر، ‎۱۳۵۶-,قیصر کللی
موضوع: علوم سیاسی - اصطلاحها و تعبیرها;علوم سیاسی - واژه نامه ها - فارسی;علوم سیاسی;فارسی - واژه نامه ها - ...
نشر: پایان تهران 1392
شماره راهنمای کنگره: ۱۳۹۲ ۴ف ۸ک/ ۶۵ JA
فرهنگ تشریحی مهندسی سواحل و فیزیک دریا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  چگینی، وحید، ۱۳۳۷-,وحید چگینی؛ [برای] موسسه ملی اقیانوس شناسی، پژوهشکده فناوری و مهندسی دریا...
موضوع: مهندسی ساحل;علوم دریایی;فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی
نشر: موسسه ملی اقیانوس شناسی؛ نوربخش تهران 1390
شماره راهنمای کنگره: ۴ف ۸چ/ ۲۰۳/۷ TC
دانشنامه علوم ارتباطات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بشیر، حسن، ۱۳۳۳-,تهیه و تدوین حسن بشیر؛ [به سفارش روابط عمومی] شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران...
موضوع: ارتباط - واژه نامه ها;فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی;ارتباط - واژه نامه ها - انگلیسی;زبان انگلیسی - ...
نشر: کارگزار روابط عمومی تهران 1393
شماره راهنمای کنگره: ۲د ۵ب/ ۸۷/۵ P
فرهنگ توصیفی علوم اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میرزایی، خلیل، ۱۳۴۴-,خلیل میرزایی
موضوع: علوم اجتماعی - واژه نامه ها - فارسی;فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی...
نشر: فوژان تهران 1394
شماره راهنمای کنگره: ۴۲ف ۹م/ ۴۹ H
فرهنگ اصطلاحات تفسیر و علوم قرآنی: فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  روزبهانی، محمد، ۱۳۲۵-;شیدان شید، حسینعلی، ۱۳۴۳-,تهیه کنندگان گروهی از پژوهش گران؛ ویراستار حسینعلی ش...
موضوع: تفاسیر;قرآن - علوم قرآنی;فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی;زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسی...
نشر: دفتر پژوهش و نشر سهروردی تهران 1394
شماره راهنمای کنگره: ۴۲ف/ ۹۸ BP
فرهنگ توصیفی نحو
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  راسخ مهند، محمد، ‎۱۳۵۲-;معین، مژگان، ۱۳۴۸-;محمدی راد، مسعود,راد، مسعود;محمدی، مسعود,محمد راسخ مهند ه...
موضوع: فارسی - نحو;زبان انگلیسی - نحو;فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی...
نشر: نشر علمی تهران 1393
شماره راهنمای کنگره: ۴۲ف ۲ر/ ۲۷۹۸ PIR
قبلی 1 2 3 بعدی
; ;